Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Paus i kursraketen

2018-03-28 18:00

Kambi avslutade året med rekordmarginaler i sportboken och aktien har stigit kraftigt. På den här kursnivån är aktien sval.

VÄNTA Sportboksleverantören Kambi, noterad på First North, har tagit rejäl revansch det senaste halvåret och utvecklats bäst bland de svenska gamblingbolagen. Bokslutet blev lite av en icke-händelse givet att Kambi redan hade lämnat en positiv vinstvarning i början av januari.

Om första kvartalet 2017 uppvisade den sämsta sportboksmarginalen sedan noteringen 2014 på 5,9 procent blev fjärde kvartalet i stället det bästa på 9,7 procent. Volatiliteten är med andra ord hög och inget att kortsiktigt försöka värdera bolaget efter. Enligt bolaget bör sportboksmarginalen i genomsnitt ligga i intervallet 6,5 till 7 procent på lång sikt. Vid rapportpresentationen indikerade vd Kristian Nylén att intervallet möjligen skulle justeras uppåt då nya operatörskunder som tillkommer tenderar att hamna på en något högre marginal.

Samtidigt är Kambi fortfarande väldigt beroende av största kunden Kindred (tidigare Unibet), som enligt vår bedömning utgör mer än halva Kambis omsättning. Med en stor volym så faller procentandelen som tillfaller Kambi, och den inkrementella lönsamheten blir inte lika stor, då Kambi får betalt som en procentandel av spelöverskottet som operatören genererar. Dessutom förväntas Kindred-avtalet omförhandlas under 2018 eller 2019, vilket kommer pressa villkoren, som det gjorde när näst största kunden 888 gjorde dito första halvåret i fjol.

Det som lockar i Kambi är den skalbara affärsmodellen. Kundtillströmningen har dock inte övertygat och tiotaggaren Svenska Spel meddelade i början av året att de har valt den brittiska leverantören Sporting Solutions. Visserligen är kontraktslängden bara ett år med option på ett års förlängning, men det är ändå en prestige­förlust. Fönstret för att locka in nya operatörer som vill ha en sportbok till fotbolls-VM i juni torde nu även vara stängt.

Optimisten pekar på den lat­in­amerikanska marknaden och att USA kan vara på väg att öppnas upp även för sportbok online. Omregleringen i Sverige och Nederländerna 2019 riskerar dock att dämpa resultatutvecklingen nästa år. På dagens kurs 115 kronor är risk/reward i aktien betydligt sämre och aktien är i våra ögon fullvärderad på ev/ebit 28 respektive 27 på våra prognoser 2018 och 2019. Det är ett tydligt vänteläge i aktien.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom