Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Pausläge i kursraketen

2018-12-19 18:00
Foto: ebm-papst

First North-noterade Absolent tillhör årets kursdubblare. Affärsvärlden lutar åt att 2019 blir ett lugnare år.

Köprekommendationen i verkstadsdoldisen Absolent i nr 5/2018 i början av februari på 115 kronor blev en riktig fullträff. Aktien rusade och fick förnyat förtroende på 160 kronor i slutet av maj i nr 22/2018.

Vår fortsatta optimism kring bolaget som säljer luftfiltreringsprodukter till industrin visade sig befogad. Men tyvärr var vi för försiktiga i våra prognoser och med vår riktkurs på 185 kronor.

Efter ett par riktigt starka rapporter rusade aktien till hela 320 kronor i slutet av augusti. Vinsthemtagningar och börsoro har därefter skavt bort 30 procent av börsvärdet och aktien handlas nu kring 226 kronor.

Under årets nio första månader ökade Absolent omsättningen med 41 procent, varav 22 procentenheter organiskt. Ebita-marginalen, som exkluderar goodwillavskrivningar, stärktes samtidigt från 18,7 till 21,4 procent. Ledningen rapporterar om en ovanligt stark sommar med god efterfrågan i Europa och Asien, medan Nordamerika varit en svalare marknad.

Efter kursrusningen är börsvärdet dryga 2,5 miljarder och justerat för nettokassan på hela 160 miljoner värderas rörelsen till ganska exakt 2,4 miljarder. På Affärsvärldens prognoser för 2018 respektive 2019 landar ev/ebita på 17 och 16, vilket kan jämföras med 14 respektive 12 i förra analysen.

För ett snabbväxande kvalitetsbolag vars miljöteknikprodukter ligger helt rätt i tiden är multiplarna inte skrämmande höga, i synnerhet inte för investerare med ett flerårigt perspektiv. Lägg därtill att den starka balansräkningen ger utrymme för rejäl tillväxt via förvärv.

Mot det ska ställas att Absolent trots allt är konjunkturberoende, illustrerat av ett rejält försäljningsras 2009 och nära nolltillväxt 2012. Lägg därtill en illikvid aktie med en tydlig premievärdering mot större bolag i verkstadssektorn (se Veckans data på s. 42).

Affärsvärlden behåller en positiv syn på Absolent som bolag och på aktien i ett flerårigt perspektiv. Inte minst är den goda utvecklingen i Asien uppmuntrande. Mycket tillverkningsindustri har flyttat till framför allt Kina, där det är uppenbart att miljön blivit en allt viktigare fråga.

I vårt korta ettåriga perspektiv är utsikterna för Absolent sämre. Värderingsmultiplarna har kommit upp och bolaget möter tuffare jämförelsetal från fjärde kvartalet i år. Risken är dessutom att en svalare konjunktur dämpar tillväxttalen, vilket lär sätta press på värderingsmultiplarna. De som missat resan hittills kan gott invänta bättre ingångslägen.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom