Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stabil dansk tillväxtmaskin

2018-02-14 18:00
Variation. Danska Novozymes enzymer används bland annat i livsmedels- och rengöringsbranscherna. Foto: Kontraframe / Thorbj rn Hansen

På jakt efter en stabil aktie i orostider? Titta på andra sidan Öresund.

KÖP Ytterlighets­alternativen är väl kända. Från en mjuk korrigering på 10–20 procent över en snabb djupdykning, som 1998 när börsen föll 40 procent på några månader, till en depressiv utdragen fler­årig plåga, som efter tusenårsskiftet då börsen föll två tredjedelar under tre år.

Någon kanske skulle säga att det är för tidigt att skissa på en kommande börsnedgång, men turbulensen på – och flykten från – börsen har som bekant redan inletts. Men det finns goda kursstabila alternativ för den som vill stanna kvar, bland annat på andra sidan Öresund.

Den danska tillverkaren av enzymer, Novozymes med ett börsvärde nära 100 miljarder svenska kronor, har ingen motsvarighet i Sverige, även om den lilla First North-noterade läkemedelstillverkaren Enzymatica gör en förkylningsmedicin med hjälp av ett torskenzym. Närmaste svenska släktingar finns i livsmedelsbranschen, som fettillverkaren AAK och tillverkarna av probiotika, Probi och Biogaia.

Konkurrenter till Novozymes, som enligt egen uppgift är störst i världen med 48 procent av världsmarknaden för industriella enzymer, är i stället utländska kemijättar som tyska Basf och Bayer liksom amerikanska Dupont.

Verksamheten föddes i diabetesläkemedelsbolaget Novo Nordisk och knoppades av för snart 20 år sedan. Bolaget säljer enzymer till bland annat kemi-, livsmedels- och textilindustrin där enzymerna används till att påskynda kemiska processer. Det kan handla om att göra motorbränslesprit av skogs­avfall. Andra enzymjobb är att få bort grumligheten i drycker eller att påskynda mörningen av färskt kött. Eller att göra silikon av gummi. Vanligaste användningsområdet är i tvätt- och diskmedel där olika enzymer bryter ned smutsen.

Novozymes växer av egen kraft. Förvärv är undantag och riskspridningen är stor i och med att bolaget har ett stort antal kunder. Försäljningen har historiskt ökat dubbelt så fort som den allmänna ekonomiska utvecklingen. Vinsterna ökar snabbare än så. Rörelsemarginalen har under de senaste tio åren ökat varje år, från 20 procent till 27,9 procent. ­Undantaget som bekräftar ­regeln märks knappt ens som ett hack i den uppåtgående kurvan – det var när marginalen föll en procentenhet under finanskrisåret 2008.

Bokslutet från förra veckan hade passerat som i linje med förväntningarna i vilket annat företag som helst. Men inte här. Det oväntade försäljningstappet under fjolårets avslutande kvartal på en (1) procent sam­tidigt som rörelsevinsten backade 4 procent till drygt 1 miljard danska kronor resulterade i ett kursfall under några dagar på nära 10 procent.

Avmattningen är dock av allt att döma tillfällig och beror enligt bolaget på en avtagande försäljning till jordbrukssektorn, som står för en sjundedel av koncernens omsättning. Nedgången skylls på den lageruppbyggnad som skedde hos kunderna under kvartalet dessförinnan – det tredje kvartalet beskrevs som mycket starkt.

Aktien är högt värderad och impopulär bland analytikerna. Sju säljråd mot ett köpråd i SME Direkt.

På plussidan finns att bolaget nu höjer utdelningen med en 50-öring till 4,50 kronor samt också det faktum att den största ägaren, på danskt vis en stiftelse, både vill och har kraft att stödja företagsledningen. På minussidan en aktiekurs där varje försäljningskrona värderas till drygt 5 gånger pengarna och resulterar i p/e-tal kring 23 och 21 för i år och nästa år.

Men värderingen är inte orättvis. Bolagets ledning ­levererar. Den skrev för fyra år sedan upp redan ambitiösa målsättningar där det bland annat utlovades en rörelsemarginal på 24 procent från år 2020. Dit nådde bolaget redan för två år sedan.

Aktiekursen nådde över 300 kronor för tre år sedan efter en snabb kursrusning. Då gjorde Affärsvärlden bedömningen att det var dags att sälja. Nu har aktien omotiverat fallit tillbaka till just 300-kronorsnivån. Vi byter fot. Köp med riktkurs 359 kronor.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom