Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

Stora rörelser bland bolagen

2018-02-14 18:00

Småbolagsportföljens försprång mot index har krympt efter börsturbulensen och oväntat starka rapportreaktioner.

Två månader efter starten av Småbolagsportföljen har totalavkastningen helt gått upp i rök efter den senaste tidens börsturbulens. Det tidigare försprånget på 3,8 procent relativt Stockholmsbörsens OMXSGI-index har krympt ihop till 2,6 procent. Den snabba nedgången initierades av de amerikanska börserna efter en parabolisk börsutveckling under januari.

Stockholmsbörsen började inte året lika starkt, men följer ändå alltid med nedför när det skakar på världens börser. Och när investerare flyr risk så hamnar småbolagen först ut i gungorna. Det är därför ­naturligt med en högre volatilitet i Småbolagsportföljen.

I det här läget bedömer vi att det har varit en klassisk rekyl som vi har bevittnat snarare än början på en större nedgång. De globala konjunkturella förutsättningarna ser fortsatt bra ut, inte minst i Europa som är viktigast ur svensk industrisynvinkel. Bolagsvinsterna ser ut att fortsätta stiga även 2018, vilket är ett av våra huvudargument för ett hyggligt 2018 tillsammans med att börsens värdering inte är iögonfallande hög givet den låga räntenivån.

I börsturbulensen passade Småbolagsportföljen på att fyndköpa ett nytt innehav. Seniormobiltillverkaren Doro har tappat en tredjedel av börsvärdet från årets toppnivåer efter en vinstvarning. Vår bedömning är att nedgången är betydligt överdriven och att aktien är ­riktigt lågt värderad.

Flera portföljinnehav har rapporterat där utbildnings­bolaget Academedia, it-konsulten Acando och programvarubolaget Enea var fullt godkända. I Enea signalerar utebliven utdelning att ett förvärv rimligen bör vara nära förestående. Aktien är fortfarande riktigt lågt värderad. Teknikbolaget Mycronic kom med en väsentligt bättre rapport än väntat inklusive en stark prognos för 2018. Aktien har återhämtat tidigare förlorad mark.

Största tappet står datalagringsbolaget Proact för efter oväntat vd-avhopp och en svag rapport. Osäkerheten har ökat betydligt i aktien, men på de här nivåerna väljer vi ändå att ­behålla aktien. E-handels­bolaget Qliro uppvisade viss svaghet på resultatsidan, men de flesta andra indikatorerna pekar rätt i bolaget. Aktien har tappat omotiverat mycket och vi ser fortfarande lika stor potential i bolaget.

I fredags rapporterade även speloperatören Mr Green, där resultatet hamnade något under analytikernas förväntningar, men samtidigt växte bolaget snabbare än väntat. Mr Green värderas fortfarande väsentligt under sina sektorkolleger, vilket är omotiverat givet den bekräftade turnaround som bolaget har genomfört. Den stora nettokassan används nu delvis till utdelning men även förvärv, även om förväntningarna på ett större förvärv nu har sjunkit.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom