Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Teorin som visar när det är säljläge på börsen

2011-07-28 12:59

En majoritet av Affärsvärldens nätläsare anser att det råder köpläge på börsen. Men den som tittar på index genom teknisk analys kan se att tydliga säljsignaler snart kan uppenbara sig.

Just nu är det flera analytiker som uppmärksammat att indexdiagrammen bildar det som inom teknisk analys kallas för ”head-and-shoulders” (huvud och axlar).

Mönstret som uppenbarar sig på diagrammen är att se som varning att aktieindex snart kan fortsätta falla. Huruvida det blir ett varaktigt fall eller om den volatila marknaden fortsätter att studsa återstår att se.

Huvud-och-axlar utgörs av två rusningar som är ungefär likadana, de så kallade axlarna. I mitten av de två axlarna ska en rusning finnas som når en högre indexpunkt, det så kallade huvudet.

Fallen efter rusningarna är också ungefär lika omfattande och markeras med en så kallad neck line, hals.

När den senaste axel-kurvan faller under halsen är figuren fulländad. Det brukar anses vara en tydlig säljsignal.

Michael Kahn, teknisk analytiker på Barron's, som även han uppmärksammat detta beteende, tror i likhet med flera andra analytiker och bedömare att S&P 500 fortsätter falla tills Washington kommer med goda nyheter om budgettaket. Något som kommer få index att vända upp. 

Dock så tror han att index därefter vänder ned och fortsätter falla under hals-nivån. Han är dock i sin analys noga med att påpeka att det är svårt att utläsa framtiden med endast 2011 års utveckling som bas.

”Nu ska investerare lyssna på marknaden som säger till oss att den är olycklig. Om och när index når botten definierat av mars och junis lägsta punkter, ungefär 5 procent under nuvarande nivåer, då får vi se om det långsiktiga mönstret håller i sig”, skriver den tekniske analytikern Michael Kahn.

Frågan som bör ställas är, om det nu faller 5-10 procent, fortsätter mönstret då hålla i sig för att gå upp till noterade högstanivåer, eller fortsätter index nedåt?

Den som väljer att applicera Huvud-axlar-teorin på Stockholmsbörsen kan se ett liknande mönster. Dock är det inte lika tydligt som på S&P 500, och man ska vara försiktig med att se mönster som inte finns.

Då Affärsvärlden förra veckan frågade sina läsare om det var köpläge på börsen svarade 54 procent ja och 46 procent nej. Totalt svarade 1 114 nätläsare.

Enligt Huvud-axlar-teorin är det minoriteten som har mest rätt just nu vilket innebär att börsen fortsätter falla för att antingen falla mer eller vända upp igen.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom