Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

”Underskattad pengamaskin”

2017-06-27 22:00
”Så länge H&M:s nyckeltal pekar söderut är det inte en aktie man ska äga”, säger Mattias Eriksson på Coeli Select Sverige. Foto: Linnea Rheborg

Mattias Eriksson på Coeli Select Sverige om varför han ratade H&M, Telia och Balder.

Du tog över den här fonden i maj i år. Vad har du för bakgrund?
– Jag har jobbat som aktieanalytiker sedan 1999, och närmast innan jag kom till Coeli var jag aktiestrateg på Nordea och chef för den grupp som jobbar med aktierådgivning. Jag har även skrivit en bok om aktier och aktievärdering som heter Köp billigt – sälj dyrt.

Vad har Select Sverige för inriktning?

– Det är Sveriges kanske mest koncentrerade aktiefond med maximalt 15 innehav. Gedigen bolagsanalys är fundamentet i investeringsprocessen. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta bolag med bra tillväxtförutsättningar, hög avkastning på investerat kapital, en skuldsättning vi känner oss bekväma med samt en attraktiv värdering. Jag vill köpa bra bolag som är under­skattade, och gärna lite missförstådda.

När du tog över ansvaret för fonden – vad gjorde du för ommöbleringar?

– Den första åtgärden var att jag sålde ­Telia, H&M och Balder, och köpte Investor och Securitas.

Vad var det som gjorde att de tre bolagen fick lämna portföljen?

– H&M har utvecklats negativt under flera år, både vad gäller försäljningen i jämförbara butiker och när det gäller rörelse­marginalen. Marknaden har väldigt långsamt tagit till sig detta, och så länge nyckeltalen pekar söder­ut är det här inte en aktie man ska äga. När det gäller Telia är jag tveksam till hur operatörerna ska kunna växa i framtiden. Likt it-hårdvara har kunderna vant sig vid att få mera för samma pengar hela tiden. Och ­beträffande Balder så värderas fastigheterna relativt högt samtidigt som bolaget har ett innehav i Collector som jag tycker är på tok för högt värderat.

Och hur kvalade Investor och Securitas in?

– Investor har en fantastisk fin portfölj med noterade bolag samtidigt som den onoterade delen av portföljen är underskattad. Dessutom är substansrabatten nu över 20 procent, vilket är högt och gör aktien köpvärd. Nu har man ju också blivit bättre på att lyfta fram värdet av de onoterade inne­haven sedan man börjat redovisa bedömda marknadsvärden på dessa. Securitas gynnas av att det finns en strukturell tillväxt i säkerhetsbranschen, men jag tror också att digitaliseringen kan göra enormt mycket för att öka bolagets effektivitet och därmed förbättra lönsamheten.

Några andra ändringar i innehaven som du vill nämna?

– Jag har bland annat sålt Swedbank och köpt Nordax. Swedbank tycker jag är alltför mycket inriktad på bolån jämfört med Nordea och SEB som jag har i portföljen. Nordax köpte jag därför att jag tycker att det är en underskattad pengamaskin med en väldigt hög räntemarginal. Ledningen har visat att den är bra på att hantera riskerna i verksamheten samtidigt som den har ett stort ägande i bolaget – det brukar vara ett bra tecken.

Om räntorna nu börjar peka uppåt, hur tror du det kommer att påverka Nordax?

– Man ska komma ihåg att det som är viktigt för Nordax kunder är månadskostnaden. Eftersom det handlar om annuitetslån behöver inte högre räntor leda till högre kostnader för kunden, utan det kan i stället bli en något längre återbetalningstid för lånet.

Ett annat bolag som fått lämna portföljen är Pandora. Vad var det där som fick dig att trycka på säljknappen?

– Bruttomarginalen för Pandora ligger på 75 procent, vilket är extremt högt och jag tror det finns en risk att den kommer att pressas betydligt. Inträdesbarriären för deras typ av produkter är inte så pass hög att det motiverar den typen av marginaler. Ur det perspektivet är värderingen, om än inte hög, inte särskilt aptitlig heller. Det finns även signaler om att försäljningen utvecklas svagt, särskilt i USA, och att det kan ha strukturella skäl – att Pandoras erbjudande helt enkelt inte är tillräckligt attraktivt för kunderna.

Mattias Eriksson

Förvaltar: Coeli Select Sverige.

Förvaltat kapital: Cirka 450 miljoner kronor.

Utveckling hittills i år: +4,89 procent (per 2017-06-15).

Erik Aronsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom