Underskattat tillväxtbolag

2016-11-29 22:00
Grundare. Hans-Petter Mellerud grundade norska outsourcing­bolaget Zalaris 2000 och är fortfarande vd.

Norska Zalaris är en välskött doldis som värderas väl försiktigt. Aktien är köpvärd.

Köp. I förra veckans nummer fick outsourcingbolaget Coor, inriktat på fastighetstjänster, en köprekommendation. På Oslobörsen finns sedan mitten av juni 2014 ett annat outsourcingbolag – Zalaris – inriktat på löneadministration.

Bolaget grundades 2000 av Hans-Petter Mellerud som fortfarande är vd samt huvudägare med nära 16 procent av aktierna. Sedan starten har bolaget ökat omsättningen varje år, i fjol till 374 miljoner norska kronor. Nyckeln till bolagets stabila tillväxt är långa avtal och en hög förnyelsegrad, där över 90 procent förnyas, vilket naturligtvis är en signal om hög kundnöjdhet och ett konkurrenskraftigt erbjudande. Kunderna, exempelvis Statoil, Telia och Ericsson, kan enligt Zalaris spara 20–30 procent på att outsourca löneadministrationen till dem.

Historiskt har tillväxten kommit i vågor. Åren 2003–2009 växte Zalaris med 33 procent per år i genomsnitt för att sedan växa med bara knappt 4 procent per år 2009–2012. Därefter tog tillväxten fart igen med 18 procents årlig tillväxt 2012–2015. Innevarande år ser ut att bli ett mellanår med bara 5 procents tillväxt, vilket är en förklaring till aktiens kräftgång – den är ner över 20 procent senaste året.

Vid utgången av tredje kvartalet hanterade Zalaris löneadministrationen för totalt 200 000 anställda hos kundföretagen, motsvarande en tillväxt på drygt 5 procent i årstakt. Tillväxten i oursourcingaffären påverkas i huvudsak av inflödet av nya kunder, vilket är ojämnt. I början av fjolåret tecknades exempelvis ett stort avtal med ett svenskt storföretag där Zalaris skulle ansvara för löneadministrationen för hela 20 000 anställda. I år har Zalaris tecknat ett par större avtal avseende totalt 8 000 anställda, varav ett med SAS.

Zalaris huvudfokus ligger på Norden och på de 20 största ­företagen i respektive land. Av den marknaden uppskattade Zalaris i fjol att bara cirka 24 procent är outsourcad och att bolaget har en marknadsandel i segmentet på cirka 40 procent. Det finns alltså mycket marknad kvar att bearbeta. Zalaris fokus på storföretag innebär att amerikanska jätten ADP är en konkurrent som investerare gärna jämför Zalaris med.

ADP, grundat 1949, är ett av USA:s mest stabila storföretag. Tills för ett par år sedan var ADP ett av bara en knapp ­handfull amerikanska bolag med högsta kreditbetyget AAA. Under lågkonjunkturen 2009 föll ADP:s rörelseresultat med bara 3 procent. Stabil tillväxt och ständiga utdelningsökningar gör att ADP värderas till ev/ebit 17 och p/e 26 på prognoserna för 2017. ADP:s rörelsemarginal på drygt 19 procent är dubbelt så hög som Zalaris, och illustrerar skalbarheten.

Zalaris är en pigg utmanare på en stor och växande marknad. Bolaget har ett solitt track-record och kombinerar konjunkturokänslighet med goda tillväxtmöjligheter. Vid sidan av nya outsourcingavtal är bolagets molnlösningar, som hjälper kunderna med andra HR-tjänster, ett intressant tillväxtben. Senaste kvartalet växte molnverksamheten med hela 51 procent och står nu för 10 procent av omsättningen. Ledningen är samtidigt duktig på att hålla i kostnaderna, vilket illustreras av att back office-verksamheten förlagts till Chennai i Indien.

I våra ögon borde Zalaris ha goda möjligheter att leverera tvåsiffrig tillväxt framöver. I kombination med en successivt stigande marginal bådar det för riktigt god vinsttillväxt. När tillväxten nu tillfälligt kommit ner, och värderingen av aktien med den, är det läge att stiga på. Givet nettokassan på 34 miljoner handlas aktien till ev/ebit på drygt 12 på vår prognos för nästa år, som ligger en bit under konsensus. Det är för billigt. Köp.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom