Angler Gaming – Ett spel på tillväxt

Speloperatören Angler Gaming har uppvisat mycket stark tillväxt senaste åren. 2020 var inget undantag. Aktien har mer än dubblerats sedan Affärsvärldens köpråd ifjol. Är aktien fortsatt köpvärd?
Angler Gaming
Angler Gaming
Börskurs: 27,20 kr Antal aktier: 75,0 m
Börsvärde: 2 040 Mkr Nettokassa: 101 Mkr
VD: Thomas Kalita Ordförande: Olga Finkel

Angler Gaming (27,20 kr) är ett av de mindre noterade nätspelbolagen. Fokus är på onlinekasino.

De största marknaderna uppges vara Europa, Asien och Sydamerika. Transparensen är överlag ganska knapphändig. Angler redovisar inte någon fördelning kring vilka marknader/geografier bolaget opererar på. Stor del av intäkterna kommer sannolikt från oreglerade marknader. Angler redovisar inte detta. Andra noterade speloperatörer redovisar geografier och andel reglerade intäkter tydligare.

I Sverige har bolaget licens och verkar under varumärket ProntoCasino. Angler Gaming är ett Maltesiskt holdingbolag som är noterat på Spotlight. Bolaget har ett 30-tal anställda och knoppades av från Betsson 2012.

Sommaren 2020 satte Affärsvärlden ett köpråd på Angler Gaming. Aktien stod då i 13 kr. Denna analys finns att läsa här.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 457 631 757 871
 – Tillväxt +52,1% +38,0% +20,0% +15,0%
Rörelseresultat 149 177 197 218
 – Rörelsemarginal 32,5% 28,0% 26,0% 25,0%
Resultat efter skatt 121 168 187 206
Vinst per aktie 1,62 2,24 2,49 2,75
Utdelning per aktie 1,26 1,70 1,90 2,10
Direktavkastning 4,7% 6,3% 7,0% 7,7%
Avkastning på eget kapital 85% 86% 76% 67%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 100%+
Nettoskuld/EBIT -0,7 -0,8 -0,9 -1,0
P/E 16,8 12,1 10,9 9,9
EV/EBIT 13,0 11,0 9,8 8,9
EV/Sales 4,2 3,1 2,6 2,2
Kommentar: Angler redovisar i Euro, siffrorna är omräknade till SEK.

Angler Gaming är ett riktigt tillväxtbolag. Intäkterna har ökat från 17 Mkr 2014 till cirka 460 Mkr 2020. Bolaget har samtidigt uppvisat fin skalbarhet med en hög rörelsemarginal. Minst sagt imponerande.

Framgångsreceptet verkar bestå av att bolaget fokuserar på marknader som är oreglerade samt marknader där konkurrensen typiskt sett varit lägre. Angler använder sig även av marknadsföringsbolag (affiliates), vilket är kostnadseffektivt. Marknadsföringskostnaderna är då till stor del rörliga och bolaget kan snabbt anpassa sig efter rådande marknadsklimat. Angler verkar skickliga på att attrahera nya kunder till en låg kundanskaffningskostnad.

Bolaget har få anställda jämfört med andra noterade operatörer och har god kostnadskontroll samt fokus på nyckeltal som, rörelseresultat (Ebit) per anställd. Att bolaget har relativt få anställda är även en risk då de i högre grad är beroende av enskilda nyckelpersoner.

Angler Gaming är både en B2B- och B2C-operatör. Bolagets egenutvecklade plattform används internt men erbjuds också till mindre speloperatörer via B2B-försäljning. Angler erbjuder spel från ett 30-tal spelleverantörer. Några välkända är Evolution, NetEnt, Redtiger, Yggdrasil och QuickSpin.

Bolaget är verksamma på över 20 marknader (23 stycken enligt årsredovisningen från 2019) och har licens i Sverige. Dotterbolaget Premiergaming fokuserar på nordeuropa och stod för 16% av intäkterna i fjärde kvartalet 2020. Mer än så redovisas inte. Vad vi förstår sticker ingen enskild marknad ut särskilt mycket. Marknader som bolaget opererar på, enligt Afv:s bedömning, är bland annat Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Spanien.

2020 blev ett bra år för Angler. Omsättningstillväxten uppgick till hela 52% jämfört med året innan. Möjligen fick bolaget lite draghjälp av mer hemmasittande än vanligt. Å andra sidan har tillväxten varit hög även tidigare. Angler växte 55% 2019.

Förflyttningen till nätspel har som bekant accelererat i spåren av viruskrisen. Branschbedömare spår fortsatt god tillväxt i och med förflyttning från landbaserade kasinon till online. Rörelsemarginalen expanderande och landade på drygt 32% ifjol. En förbättring mot knappt 25% 2019.

Angler Gamings målsättning är att dela ut 50 till 100% av resultatet. De senaste åren har Angler delat ut cirka 80% av vinsten. Direktavkastningen är cirka 5%.

Thomas Kalita som är VD sedan 2018 ( och rådgivare till bolaget sedan 2014) sålde halva sitt innehav efter att bokslutet presenterades i februari. Anledningen till försäljningen är att Kalita skall köpa ett hus på Malta. Kalita är dock fortsatt stor ägare med 5% av aktierna till ett värde om cirka 100 Mkr.

I samband med bokslutet presenterade Angler som brukligt en uppdatering kring hur innevarande kvartal startat. Intäkterna under de 41 första dagarna under 2021 var 27% högre jämfört med fjärde kvartalet 2020. Det är en ökning på cirka 54% jämfört med motsvarande period 2020. Det är starkt. Bland börsens andra speloperatörer hade även Kindred en bra start med 41% tillväxt.

Anglers fokus framöver är att expandera på nya marknader och sluta nya partnerskap. Bolaget kommer lansera en sportbok under början av Q2 inför sommarens Europamästerskap i fotboll. Lansering kommer initialt ske på ett fåtal testmarknader.

2021 räknar vi med en tillväxt på 38%. Med tanke på den starka inledningen på året så är det konservativt. Samtidigt kommer 2021 sannolikt bli ett betydelsefullt sportår med både EM och OS. Det talar för att operatörer med fokus på vadslagning på sport kommer gynnas. Kommande år räknar vi med en tillväxt på 15-20% per år. Marginalmässigt skissar vi på 25% på sikt. Andra speloperatörer som har reglerade intäkter på låt säga 50% har betydligt lägre marginaler än så. Det är värt att ha i bakhuvudet. Använder vi en multipel på 10 gånger rörelsevinsten finns en uppsida på 30%. Givet den klena transparensen är det rimligt att Angler värderas lägre än konkurrenterna. Samtidigt är tillväxten å andra sidan betydligt högre.

Balansräkningen är solid med en nettokassa på cirka 100 Mkr. Det finns med andra ord utrymme för förvärv. Angler verkar mest vara intresserade av att förvärva varumärken som kan integreras på bolagets egenutvecklade plattform. Kan Angler upprätthålla en stark tillväxt finns bra uppsida (optimistiskt scenario). Risken att operera på oreglerade marknader är bland annat IP-blockering. Nedsidan i det pessimistiska scenariot är betydande.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Angler Gaming 225,9 10,9 9,8 2,6 26,0 17,5
Kindred 151,6 15,6 13,4 1,9 14,0 8,5
Betsson 29,7 10,8 9,8 1,5 15,0 5,3
LeoVegas 25,6 10,2 9,1 1,0 10,9 9,6
Genomsnitt 108,2 11,9 10,5 1,7 16,5 10,2
Källa: Affärsvärlden / Factset
Definition Inkl. utdelningar Börskurs delat med vinst per aktie 2022E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med rörelseresultat 2022E Bolagsvärde (börsvärde + nettoskuld) delat med omsättning 2022E Förväntad rörelsemarginal 2022E Årlig tillväxt omsättning 2021-2023

Angler Gaming har uppvisat en imponerande tillväxt över tid. Inledningen på året har varit stark. Signalvärdet av insynsförsäljningen är möjligen inte så stor. Men skulle tillväxten sakta in är förtroendet satt på spel.

Den stora risken är att tillväxten planar ut och/eller att ökade skattekostnader pressar marginalerna. Den bristande transparensen är en nackdel med Angler. Redovisningen har dock blivit bättre med åren men det finns fortsatt förbättringspotential. Bolaget har relativt få anställda och är beroende av att behålla nyckelpersoner. En betydande del av intäkterna kommer sannolikt från oreglerade marknader. Spelreglerna kan snabbt ändras.

Givet att tillväxten fortsätter finns bra uppsida i aktien. På rena värderingsgrunder ser aktien inte direkt dyr ut. Andra operatörer värderas också lågt. Dock växer de inte lika snabbt. Angler har utvecklats starkt sedan Affärsvärldens köpråd. Potentialen är inte lika lockande som förut. Vi behåller vårt köpråd tills vidare för den som accepterar ovanstående premisser och den höga risknivån.

Angler Gaming tio största ägare Andel
Svenska Handelsbanken AB for PB 10,43%
Avanza Pension 9,59%
Nordnet Pensionsförsäkring 6,00%
Thomas Kalita (VD) 5,33%
Consensus Asset Management 2,00%
Hans Isoz 1,72%
Berit Lindwall 1,22%
Familjen Hedberg 0,93%
Olga Finkel 0,40%
Marvin Abela 0,16%
Källa: Holdings