Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

4 procents påslag för skräplån någon?

2018-02-15 11:30
Moodys medianspread för 5 års Caa-C högränteobligationer globalt. Källa Moody's 2018-02-08

BÖRSSPANING Högräntepapper från bolag med skräpiga kreditbetyg tangerar en illavarslande nivå.

I den något lågupplösta grafen ovan visas kreditvärderingsbolaget Moody’s senaste uppdatering för den globala marknaden för high yield.

Vi pratar här om högränteobligationer från utgivare vars kreditvärdighet bedöms som svag. Kort och gott skräpobligationer, för den som ser till uppläggets nedsida.

Mest intressant är den gula linjen. Den visar att de absolut svagaste segmenten i marknaden som kreditbedömare normalt befattar sig med, kreditbetygen från ”Caa” hela vägen ned till ”C” på Moody's skala.

Som framgår av bilden från Moody’s ratingsguide nedan handlar ”Caa” om svaga och spekulativa kreditpapper med mycket hög kreditrisk. ”C”-utgivare har i praktiken slutat att betala, eller är nära att sluta betala, på lånen enligt avtalsvillkoren (default). Därtill bedöms de sistnämnda ha svårigheter att kunna betala tillbaka vad de lånat överhuvudtaget.

Moody's ratings guide

Källa: Moody’s

Riskvilja och ett globalt överflöd av centralbankslikviditet har pressat ned den gula linjen till 400 punktersstrecket. Det innebär att dessa skäpigare högräntesegment, Caa till C, globalt endast ger 4 procentenheter (400 baspunkter) bättre betalt än att ligga investerad i motsvarande riskfria räntor över fem års löptid.

Senast de globala Caa-C segmenten hade ett så tunt påslag (spread) som 4 procentenheter var under första halvan av 2007. Sedan kom finanskrisen. Inom ett år tredubblades sedan samma spread, och inom två år femdubblades den, innan riskutblåsningen ur systemet kunde avstyras av centralbankernas likviditet.

Nedan ses ett index från S&P som följer prisutvecklingen för någon som låg investerad genom finanskrisen i amerikanska high yield-papper med S&P:s kreditbetyg ”CCC”. Dessa papper motsvarar Moody’s starkare Caa-del inom skräpigare högränteobligationer.

Som kan ses, i lila, sjönk marknadspriset på en sådan investering med ungefär 40 procent under krisens värsta fas, mätt i dollar. Det var inte väldigt mycket bättre än aktiemarknadens halvering under den kritiska delen av krisen, mätt som totalavkastningen för amerikanska S&P 500, i rött. C-obligationer bör ha farit än mer illa ut.

Källa: S&P Dow Jones Indices

 

Någon dag kommer marknaderna ta betalt för hög kreditrisk igen. Då kan det vara bra läge att ha torrt krut att låna ut eller köpa in sig i överbelånade bolag för.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom