Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Billiga datorspelsoptioner

2019-02-13 08:30

ANALYS En servettkalkyl på den stundande mogna medieavknoppningen täcker just nu nästan hela börsvärdet. Snabbfotade får då det "nya" börsbolagets snabbväxande gamingverksamhet alltför billigt.

KÖP Med mogna tv- och radio-varumärken i Norden, såsom Viasat och Rix FM, har MTG länge känt av konkurren från nätets streaming, klipp och poddar. Motåtgärden blev tillväxtjakten MTGx, som nu ska få pröva sina vingar när MTG:s traditionella medie- och underhållningsdelar knoppas av till det nya, separata börsbolaget Nent – Nordic Entertainment Group.

Affärsvärlden ser Nent växa 4 procent i år och öka sin underliggande ebitda-marginal något till 12,5 procent. Konkurrenter som Prosiebensat  1, ITV, RTL och Mediaset handlas till nedtryckta ev/ebitda-tal på 6–8 för 2019, enligt Factset. Här ligger Nent bra till på tillväxtutsikterna, inte minst via streaming, avkastar i branschtopp på sysselsatt kapital och blir nu vidöppet för uppköp. Därmed är ev/ebitda 10 för 2019 Affärsvärldens rimligt konservativa premievärdering. Finansierat med 3 miljarder i nettoskuld, eller 1,5 gånger ebitda, täcker Nents värde runt 260 kronor av MTG:s aktiekurs.

”Nya” MTG:s ena stora ben är e-sport: att arrangera och sända tävlingar och ligor inom datorspel. Det andra stora benet är online gaming, där MTG utvecklar egna nätbaserade spel och agerar spelförläggare åt andras. Läs med fördel om den snabba tillväxtdynamiken i branschen i veckans kommande utgåva av Affärsvärlden (Nr 7/2019).

Nya MTG blir (1) en ny koncern som med (2) ökade resurser ska (3) jaga tillväxt och styrkepositioner inom (4) omogna marknader. Den osäkerhetskombinationen ger än så länge väldigt oprecisa värdeestimat. Utom tvivel står dock att Stenbeck-sfärens entreprenöriella risktagarkultur här kommer få blixtra till inom helt nya tillväxtmarknader. Nya MTG kan här ses som en samling värdefulla köpoptioner med långt till lösen.

Implicit stannar dagens börsvärde på nya MTG på dryga 40 kronor aktien. Justerat för minoritetsandelar, nettokassa samt bulgariska avyttringsinnehavet Nova blir företagsvärdet (ev) runt 3,2 miljarder kronor. Antas för i år 25 procents intäktstillväxt och liknande låga ebitda-marginal som 2018 så är börsens 2019-multiplar ev/sales 0,6 samt ev/ebitda 10 – före förvärv. Det är orimligt lågt för nya MTG:s explosiva tillväxtoptioner.

I mars stundar kapitalmarknadsdagar för Nent (11/3) samt för nya MTG (12/3), följt av avknoppningen preliminärt mot slutet av månaden. Affärsvärldens råd blir att köpa MTG opportunistiskt på servettkalkyl. När taggade ledningar i två nya börsbolag snart basunerar ut detaljer i analytiker- och förvaltarled kan en uppvärdering gå snabbt.

Det här aktierådet från kommande nummer av Affärsvärlden förpubliceras här exklusivt på Affärsvärlden Analys+

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom