Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Börsens mest blankade aktier

2018-01-19 15:18
Fingerprints vd Christian Fredrikson. Foto: IBL

DATA Affärsvärlden har tagit fram listan med de 15 mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen. Bland annat varför Mycronic är börsens näst mest blankade aktie.

Enligt ägartjänsten Holdings är biometribolaget Fingerprint Cards den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen. Bolaget innehar blankningsrekordet 18,35 procent som sattes i mars i år och har legat i blankningstoppen sedan dess. Trots att aktien har tappat drygt 70 procent det senaste året är fortfarande 11,1 procent av kapitalet (motsvarande 584 miljoner kronor) utlånat till investerare som bedömer att kursfallet inte är över. Blankarna har nått en avkastning på 58 procent, vilket också är den mest lyckade blankningen blnad bolagen på listan.

Det är värt att titta närmare på Fingerprint. Under 2017 har analytikerna fortsatt justera ner prognoserna kraftigt. Vid inledningen av 2017 trodde analytikerna att Fingerprint skulle göra en vinst per aktie på 7,22 kronor. I dag är motsvarande prognos 0,57 kronor det vill säga hela 92 procent lägre. För det värderas aktien till ev/ebit 15,7 och ev/ebit 9,4 på analytikernas prognoser för 2017 och 2018. Analytikerna förväntar sig ett vinstlyft på hela 59 procent under 2018. Givet den historiskt svaga förmågan att ge prognoser från bolaget och osäkerheten vilken riktning som marknaden tar är det inget uppenbart fyndläge.

Näst mest blankad är teknikbolaget Mycronic med 10,8 procent av kapitalet, motsvarande 904 miljoner kronor. Blankningspositionen har successivt ökat under året, från 4,5 procent vid 2017 års början. Här ligger blankarna fortfarande på minus.

I Mycronics fall handlade det initialt om att 2018 skulle bli sämre, sedan 2019.  Om vi gör motsvarande övning för Mycronic så var analytikernas prognos 7,36 kronor i vinst per aktie för 2018 i början av 2017. Den prognosen justerades sedan ner till 4,34 på ett halvår och utvecklingen gick därmed blankarnas väg. Sen kom en orderbonanza i september som fyllde orderboken för 2018 på en enda månad. Prognoserna steg sedan kraftigt och är i nuläget 8,17 kronor per aktie, alltså högre än vid inledningen av 2017. Blankarna har nu skjutit fram caset till 2019, där motsvarande prognos för vinst per aktie är 5,89 kronor, det vill säga ett vinsttapp på 28 procent.

Det blankarna sannolikt har tagit fasta på är osäkerheten kring marknaden för fotomaskritare inom PG (Pattern Generators). Mycronic har 100 procent marknadsandel, det säljs bara några få system per år och försäljningsutveckling blir därmed volatil. Mycronic har nu flera goda år i bagaget och tesen är därför att marknaden är mättad och att det kommer bli tuffa år från och med 2019. Osäkerheten är något högre, men kompenseras delvis av att en ganska stor del av den installerade maskritarbasen är från leveranser äldre än tio år och snart behöver förnyas.

Samtidigt misstror blankarna Mycronics förvärv AEI och Axxon som ingår i det andra intäktsbenet i Mycronic: Assembly Solutions. I nuläget är affärsområdet olönsamt, men stora utvecklingskostnader har tagit de senaste åren och flera produkter är på väg ut till försäljning. Bolaget har per sista september 729 miljoner i nettokassa och planen är att fortsätta förvärvsresan för att diversifiera sig. Värderingen landar på ev/ebit 6,8 och 9,3 för 2018 respektive 2019 baserat på analytikernas prognoser i Factset.

Övriga aktier på blankarlistan är välkända och långvägare, till exempel inkassobolaget Intrum, flygbolaget SAS, speloperatören Betsson och telekomleverantören Ericsson. Byggmax har varit en lyckad blankning och så sent som igår meddelade bolaget att de tvingas omstrukturera Skånska Byggvaror, ett förvärv som inte utvecklats särskilt väl.

I klädjätten H&M är 1,9 procent av kapitalet blankat och här har blankarna varit helt rätt ute. Avkastningen är 23 procent på den positionen. Nästa hållpunkt för H&M är bokslutet 31 januari och den så efterlängtade kapitalmarknadsdagen den 14 februari. Kanske rätas en del frågetecken ut då.

I nuläget är det totala blankade värdet 42,8 miljarder kronor på Stockholmsbörsen, vilket är en ökning med 15,5 procent det senaste året.

Börsens mest blankade 18 januari:

Källa: Holdings och Factset.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter:@AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på:analysplus@affarsvarlden.se

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom