Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Börsskräcken består

2018-12-17 14:29

BÖRSSPANING VIX-indexet ligger kvar på höga nivåer efter höstens och vinterns börsturbulens.

Volatilitetsindexet, VIX, populärt benämnt börsens skräckindex, har nu i två månader pendlat kring nivån 20, och man får gå tillbaka till 2011 och eurokrisen för att hitta påtagligt högre nivåer under en längre period.

Index speglar förväntad volatilitet på New York-börsen (S&P 500) och visar priset på att skydda sig för kraftiga kursrörelser. Nivåer kring 15 och under brukar betraktas som indikation på lugn och stabilitet, medan börsen ses som orolig när index går upp mot 20 och över, i synnerhet om det uppgången sker snabbt från låga nivåer.

Det var i samband börsfallet i början av oktober som VIX-index fördubblades på några dagar och det har alltså sedan legat kvar på högre nivåer samtidigt som börsen under hög volatilitet rört sig mer sidledes, med en viss nedåtgående trend.

VIX-indexets indikation om en fortsatt stökig börsutveckling stöds också av underliggande fundamentala faktorer. Det mesta av det som utlöste börsoron – räntehöjningar, handelskrig, Brexit och signaler om lägre aktivitet i ekonomin – är minst lika stora frågetecken i dag som i början av oktober. En skillnad är att fokus förskjutits från oro över räntehöjningar till rädsla för en längre och djupare konjunkturnedgång.

Det mesta talar alltså för en fortsatt slagig börs de kommande månaderna. Om det också betyder fortsatt börsnedgång är mer osäkert, historisk under 2000-talet har dock börsen gått bäst när VIX legat under 15. Samtidigt kan det vara bra att ha lite perspektiv: Jämfört med finanskrisen 2008 är dagens skräcknivå på 20 rena rama julkalendern. Efter Lehman Brothers konkurs rusade VIX-index upp i 80.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom