Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fynda bland goodwillavskrivarna

2018-01-09 11:30
Foto: designer491 / Alamy/IBL

BÖRSSPANING: Goodwillavskrivningar håller nere lönsamheten i en del bolag på de mindre marknadsplatserna.

En aspekt att beakta för investerare som letar värdebolag på börsens mindre listor är att det fortfarande finns bolag inte gått över till redovisningsstandarden IFRS. Medan IFRS-bolag inte längre skriver av på goodwill, finns det gott om bolag som redovisar enligt BFN:s redovisningsregler och därmed skriver av på goodwill. Dessa goodwillavskrivningar gör att bolagens lönsamhet underskattas.

Låt oss ta ett exempel.

Aktietorget-noterade Wonderful Times Group (WTG) är en Huskvarna-baserad koncern som via ett antal dotterbolag utvecklar barn- och lekprodukter som säljs via såväl fackhandel som e-handlare. Bolaget agerar även agent i Norden åt vissa utländska bolag. Ett exempel på en e-handlare som säljer WTG-produkter är Babyshop.se, ett bolag där flera finanskändisar syns i ägarlistan, enligt DI Digital.

WTG har en svag historik där bolaget gjorde rejäla förluster 2007–2015. Efter en turnaround var bolaget lönsamt 2016. Omsättningen var 89 miljoner och rörelseresultatet, ebit, knappt 3 miljoner.

Räknat på rullande tolv månader till och med tredje kvartalet i år omsatte bolaget 86 miljoner kronor med ett ebit-resultat på 3,7 miljoner. Fjärde kvartalet i fjol skrev bolaget emellertid av 0,8 miljoner i goodwill och innevarande år har avskrivningarna varit 0,7 miljoner per kvartal. Totalt ger det goodwillavskrivningar på 2,9 miljoner i årstakt.

Exklusive dessa goodwillavskrivningar ökar rörelsevinsten med hela 78 procent till 6,6 miljoner kronor.

Efter konvertering av en konvertibelllånet är antalet aktier i WTG 4,4 miljoner. Handeln i aktien är någonstans mellan lövtunn och obefintlig, men senaste avslutet var på 6,70 kronor. Det ger ett börsvärde på bara 29,5 miljoner. Nettoskulden är knappt 5 miljoner. Rörelsen värderas då till drygt 34 miljoner.

På redovisat rörelseresultat (ebit) handlas aktien till drygt 9 gånger, medan aktien på en goodwilljusterad rörelsevinst (ebita) handlas till bara drygt 5 gånger. Det är multiplar som normalt är svåra att hitta på börsen, utan är mer i linje med vad börsens serieförvärvare, som Addtech, Indutrade med flera, betalar för onoterade bolag.

Nu kanske inte ett bolag som WTG, med svag historik, ingen tillväxt och en extremt illikvid aktie ska värderas mycket högre, men det är ett bra exempel på hur stor effekt en justering för goodwillavskrivningar kan ha.

RÄTTELSE: I en tidigare version av artikeln spekulerades i förbättrad likviditet i aktien på grund av konvertibelkonverteringen. Denna konvertering sker dock först under 2018. Vidare kommenterades att störste ägaren per 30 september 2017, nedlagda hedgefonden SSE Capital, högst sannolikt ville komma ur sin position. Enligt uppgift till Affärsvärlden ska den posten ha avyttrats i slutet av fjolåret.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom