Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpläge i billig grossist

2018-12-21 11:18

ANALYS Stålgrossisten BE Group är på rätt väg efter flera tunga år efter finanskrisen 2008. Den låga värderingen har skapat ett köpläge.

KÖP BE Group har varit en urusel investering de senaste tio åren. Bolaget seglade in i finansstormen 2008–2009 med en väldigt hög lönsamhet, avkastningen på sysselsatt kapital 2007 var hela 29 procent, och kom ut på andra som något helt annat. Under åren 2012–2016 redovisade bolaget idel förluster på nedersta raden och tvingades dessutom till två nyemissioner. Aktien som kostade över 1 500 kronor 2007 kostar i dag runt 35 kronor.

Till synes framstår verksamheten som okomplicerad. Bolaget köper stål från producenter som ofta har lite längre leveranstider och som helst levererar till färre och större kunder. Det inköpta stålet säljs sedan vidare, inte sällan efter viss bearbetning som att skära ut komponenter, till kunder som i vissa fall vill ha leverans redan i morgon. En klassisk grossistroll.

Vad det är som har kunnat gå så fel, att bolaget inte har lyckats hamna på rätt köl igen så många år efter krisen är inte omedelbart uppenbart. Affärsvärldens bedömning är att en kombination av minskade leveranser och fallande stålpriser satte bolaget i en rävsax. När det utlevererade tonnaget minskar måste organisationen anpassas. Det har försvårades dock kraftigt av att fallande stålpriser gjorde det svårare att hålla uppe priserna ut mot kund för det värde faktiskt som tillförs.

Resultatet blev att de omstruktureringar som gjordes inte ledde till några förbättringar. De tullar som införts sedan 2016 har dock stabiliserat stålpriserna, vilket har gjort att åtgärderna börjat bita och 2018 går bolaget mot sitt tredje raka år med resultatförbättringar. Affärsvärldens prognos är ett rörelseresultat på 135 miljoner kronor, motsvarande mer än en fördubbling jämfört i fjol.

Rörelsemarginalen skulle då landa på 2,8 procent, vilket är en bra bit ifrån bolagets mål på 5 procent och de nivåer kring 7 procent som bolaget låg på före finanskrisen. Affärsvärlden räknar inte med några större förbättringar framåt, prognosen för 2020 är en rörelsemarginal på 2,9 procent. Antagandena bakom prognoserna är att det utlevererade tonnaget faller med 5 procent 2019 för att sedan återhämta sig något 2020 och att priserna följer ungefär samma kurva.

Vid 35 kronor handlas aktien nu vid p/e 5,3 på 2018 års väntade resultat. Prognosen för 2019 ger ett p/e-tal på 8,4. En konjunkturkänslig verksamhet som BE Group ska förvisso handlas till låga multiplar, men vid nuvarande nivåer framstår det som att marknaden prisar in en alltför kraftig inbromsning i konjunkturen.

Dessutom har omständigheterna på stålmarknaderna förändrats till det bättre för BE Group. Risken för en mångårig prispress till följd av en flodvåg av billigt kinesiskt stål föreligger inte längre då de tullar som införts har gjort marknaderna mer regionala. Affärsvärldens bedömning är därför eventuella nedgångar blir kortare, vilket gör dem lättare att parera.

Utöver konjunkturen utgör bolagets relativt höga skuldsättning en riskfaktor på kort sikt. En stabilare lönsamhet än förr om åren och en möjlighet till förbättrat kassaflöde genom en minskning av det alltjämt något höga rörelsekapitalet gör dock risken hanterbar.

Om perioden fram till finanskrisen lite för bra och överdrev bolagets potentiella lönsamhet så har perioden som varit därefter varit exceptionellt dålig och istället överdrivit bilden åt andra hållet. Den pessimism som råder kring bolagets utsikter kan därför göra dagens nivåer till ett fynd för den motvalls sinnade investeraren. Rekommendationen blir köp med riktkurs 60 kronor.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom