Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nischbank med resurser

2019-03-13 09:07

ANALYS Resurs Holding visar år efter år lönsam tillväxt. Det återspeglas inte i aktien som även med beaktande av en inbromsning i hushållens skuldökningstakt ser köpvärd ut.

KÖP Konsumtionslån till svenska hushåll har ökat med runt 275 procent på tio år. Det är knappast en önskvärd utveckling, men har varit en bra grogrund för allehanda nischbankers tillväxt. I dag finns tre noterade på börsen, störst och äldst är Resurs Holding, de övriga är Collector och TF Bank.

Resurs sysslar huvudsakligen med tre saker: finansieringslösningar i butik (och även e-handel), där banken betalar direkt till butiken och kunden sedan delbetalar till banken, kreditkort samt privatlån, vilket är lån till utan säkerhet direkt till privatpersoner. De två första finns i affärsområdet Payment Solutions som svarar för 41 procent av intäkterna, privatlånen finns i största affärsområdet Consumer Loans, som står för 54 procent. En mindre del ligger i det tredje affärsområdet Insurance med sakförsäkringar under varumärket Solid Försäkring. Bolaget är verksamt i hela Norden med Sverige som största marknad.

Resurs har haft en snabb och lönsam tillväxt, både organiskt och via förvärv. På fem år har omsättningen gått från 1,8 miljarder kronor till 3,4 miljarder. Rörelseresultatet har lyft ännu mer – 232 miljoner kronor 2013 har blivit närmare 1,5 miljarder 2018. Det betyder en rörelsemarginal på dryga 40 procent. Avkastningen på eget kapital är också imponerande, 27 procent.

Lånestocken är nu uppe i 28 miljarder kronor, en ökning med 16 procent på ett år. Huvudsakligen handlar det om små och medelstora krediter med korta löptider, vilket bidragit till att kreditförlusterna har hållits på nivåer på mellan 2 och 3 procent sedan början av 1990-talet – alltså också under finanskriser och lågkonjunkturer. Lånen ges, för att använda Resurs egna ord till "en attraktiv prissättning", ränteintäkterna uppgick 2018 till drygt 3 miljarder kronor vilket betyder en genomsnittlig ränta runt 11 procent. Inte illa i en extrem lågräntemiljö.

Det har knappast undgått någon att konkurrensen inom privatlån är hög, det vimlar av företag som vill låna till ut skyhöga räntor. Det finns flera faktorer som gör att Resurs klarar sig så pass bra i den här tuffa miljön. En är att man har hållit på länge, företaget grundades redan 1977, och Resurs har med tiden byggt upp relationer med närmare 6 miljoner kunder och ett stort antal företag i detaljhandeln, bland andra Netonnet, Bauhaus, Elgiganten och Husqvarna. En annan faktor är storleken, Resurs kan mer än andra nischbanker utnyttja skalfördelar och utveckla diverse digitala lösningar, med mobilen som bas, som sänker kostnader och gör utlåningen effektivare. Ledningen ser också ut att veta vad de sysslar med, vd Kenneth Nilsson har suttit på posten sedan 2012 och har varit i bolaget sedan slutet av 1980-talet. De lyckas också år efter år nå merparten av bolagets finansiella mål.

Bolagets fina utveckling återspeglas inte i aktiekursen som stått och stampat lite över introduktionskursen på 55 kronor sedan starten på börsen våren 2016. En förklaring kan vara att storägaren Nordic Capitals väntas fortsätta sälja aktier, en annan en allmän misstro mot den ökade skuldsättningen och sektorn nischbanker. Resurs handlas i dag på p/e 9 på snittprognosen för 2019 och ger en direktavkastning 6 procent. Skuldökningstakten, som i Sverige ligger på drygt 8 procent i årstakt för konsumtionslån, går förhoppningsvis ned de kommande åren. Men även med en relativt kraftig inbromsning i tillväxten ser Resurs Holding köpvärd ut, i synnerhet som bolaget har visat motståndskraft med låga kreditförluster i tidigare lågkonjunkturer och finanskriser.

Det här aktierådet från kommande nummer av Affärsvärlden förpubliceras här exklusivt på Affärsvärlden Analys+

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom