Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ny aktie tar plats i Avkastningsportföljen

2018-12-12 22:58

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen kan inte hålla fingrarna borta från en riktig kursförlorare. Bolaget lockar med en ocyklisk affär och en mycket pressad värdering.

Bilfixarkedjan Mekonomen har sannerligen inte rosat marknaden på senare år. Bolaget gick från hett tillväxtbolag 2000–2010, till ett bolag som tappade fart och började famla med tillväxtstrategin. Det var bland annat misslyckad expansion i Danmark, försök att ge sig in på reservdelsmarknaden för fritidsbåtar och visioner om att vara på 20 marknader 2020.

I somras, efter att amerikanska LKQ tagit över som storägare, gick Mekonomen åt ett annat håll med ett fyramiljardersförvärv som ger bolaget en bra position på marknaderna i Danmark och Polen.

FTZ är marknadsledare i Danmark med snarlik lönsamhet som Mekonomen i övrigt. Polska Inter-Team är fyra på en fragmenterad marknad och har klart lägre lönsamhet, men den polska marknaden väntas växa klart snabbare (kring 5 procent) än de nordiska (1–2 procent). Synergier från förvärvet, inte minst på inköpssidan, ska spara 100 miljoner per år från 2021.

Efter höstens nyemission som delfinansierade förvärvet är Mekonomens nettoskuld/ebitda strax över 3,5, högt relativt målet vid 2,0.

Mekonomen går nu in i en fas där förvärven ska integreras och nettoskulden ska amorteras ner. Det låter inte fruktansvärt spännande, men Avkastningsportföljen ser ändå ett intressant läge.

Dels lockar tillväxtmodellen, där Mekonomen nu har en nordisk kassako vars starka och stabila kassaflöden kan gå till att bygga en bra position i Polen och säkert på andra marknader framöver. Dels är verksamhetens ocykliska karaktär attraktiv i ett läge med svagare konjunkturutsikter.

Lägg därtill att värderingen kommit ner till väldigt attraktiva nivåer efter det kraftiga kursfallet. På konsensusprognoserna för 2019 och 2020 handlas aktien kring ev/ebitda 7,7 respektive 7,1. Det kan jämföras med att aktien under lång tid tenderat att handlas kring 10 gånger nästa års förväntade ebitda-resultat.

Analytikerna skissar på 1 262 miljoner i ebitda under 2020, vilket framstår som klart rimligt. Vid en "normalvärdering" på 10 gånger ebitda skulle aktien om ett år stå i cirka 155 kronor – upp omkring 65 procent från nuvarande nivåer.

En så stor uppsida enbart på en normalisering framstår som klart intressant i ett bolag som förefaller vara på rätt väg. Ledningen är relativt ny och återgår till en decentraliserad struktur som tidigare varit framgångsrik. Lägg därtill möjligheten att huvudägaren LKQ kan komma att lägga bud på hela bolaget. Notera också att Mekonomens vd Pehr Oscarson nyligen ökade sitt innehav med aktier för knappt 1 miljon kronor.

På risksidan finns den höga skuldsättningen som i kombination med större vinstfall skulle kunna skapa problem. Mekonomen brottas med flera utmaningar, allt ifrån hur bilarna ägs (privatleasing har ökat), teknikutveckling (elbilar växer) till förändrade konsumentbeteenden (ökad e-handel). Ännu syns dock inga tecken på att bolaget helt skulle tappa stilen, vilket kursutvecklingen signalerar. I år har bolaget trots viss motvind bara sett rörelsevinsten backa med 6 procent, exklusive engångsposter och de förvärvade verksamheterna. Det är långtifrån några alarmerande nivåer.

Avkastningsportföljen köper 750 aktier till onsdagens stängningskurs på 92,80 kronor. För att finansiera affären måste något annat tyvärr avyttras och då föll valet på den återstående posten i Elanders (+24 procent på sju månader).

Portföljen ersätter ett hårt skuldsatt bolag med ett annat, men i våra ögon är potentialen i Mekonomen större, Mekonomen är klart mindre konjunkturkänsligt än Elanders och slutligen är Mekonomens aktie väsentligt mer likvid – en faktor som inte skall förringas, särskilt när börsen är skakig.

Nedan läget i portföljen efter transaktionen:

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom