Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nya småbolagsfynd till portföljen

2019-05-17 09:22

PORTFÖLJUPPDATERING Småbolagsportföljen fyller på med nytt bränsle för att återigen köra ifrån index.

Småbolagsportföljen fortsätter upprätthålla ett litet försprång relativt index. Affärsvärlden Analys+ modellportföljen är upp 19,6 procent hittills i år, att jämföra med OMXSGI:s starka utveckling på 19,3 procent.

Ett avgörande tapp i Småbolagsportföljens försprång relativt index så här långt kom tidigare i veckan. Då meddelade portföljsänket GIG att gamblingbolaget skulle betala motsvarande 2,5 miljoner euro i en uppgörelse med den brittiska spelmyndigheten UKGC. De eventuella böterna var kända sedan tidigare och gamblingbolaget hade gjort reservationer för dessa i bokslutet för 2018, men ändå är aktien ned drygt 7 procent sedan beskedet.

För att ändra på portföljens relativt trista utveckling den senaste veckan stuvar vi om lite i portföljen: vi säkrar vi en fin vinst och plockar in två nya innehav.

Vi tackar för kaffet i det norska fastighetsbolaget Self Storage. Aktien är upp över 20 procent sedan portföljens start i slutet av 2018, och har stor potential att fortsätta klättra. Bolaget är välskött med en god affärsidé i grunden. Men tyvärr får detta fina innehav stryka på foten till förmån för två färska köpråd:

Den största nya positionen tar vi i Instalco, som tilldelades ett köpråd i veckans nummer av Affärsvärlden. "Köp smart förvärvsmaskin", löd rubriken, syftandes till det snillrika multipelarbitrage som gör att installationsföretaget kan bibehålla en årlig tillväxttakt (cagr) på över 70 procent, till en justerad ebita-marginal över målet på 8 procent.

Givet att den starka konjunkturen håller i sig det närmaste året värderas aktien under 10 på våra ev/ebit-prognoser för 2019 och 2020. Det lägre än konkurrenterna, men framför allt är det billigt ur ett absolut perspektiv för ett så pass välskött bolag med trenden i ryggen.

En ny mindre position (drygt 2 procent) tar vi därtill i Recipharm, en kontraktsutvecklare- och tillverkare av läkemedel, på engelska Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Även denna aktie tilldelades köpråd i veckans tidning, och finns också i Avkastningsportföljen. "Skördetid för ocykliskt tillväxtbolag" löd rubriken på analysen. Rådet motiverades bland annat med potentialen i bolagets ocykliska tillväxtaffär samt den ökade konsolideringen i CDMO-branschen, i vilken Recipharm kan komma att spela en stor roll i framtiden.

Nedan läget i portföljen vid torsdagens stängning, efter genomförda affärer:

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom