Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Överoptimistiska analytiker visar vägen

2018-01-09 16:41
Foto: David Bebber/IBL

BÖRSSPANING: Under 2018 kan analytikernas vinstprognoser infrias. Det hör inte till vanligheterna.

Börsåret 2018 har rivstartat världen över. Stockholmsbörsen har inlett med en uppgång på drygt 3 procent och även amerikanska börsindexet S&P 500 hamnar i samma storleksordning. I fjol klättrade S&P 500 varje månad och det senaste året är uppgången 21 procent, jämfört med Stockholmsbörsens 14 procent.

Det historiska säsongsmönstret brukar innebära en stark inledning på ett nytt börsår. Det finns flera förklaringar till det. Ett fenomen att ta hänsyn till är att aktieanalytiker tenderar vara överoptimistiska. Det finns många faktorer som påverkar hur börsen utvecklas, men på lång sikt är det alltid vinsterna som visar vägen. Aktierna går dit vinsterna går lyder resonemanget på aktiemarknaden. Det är därför fundamentalt viktigt att följa vinstprognoserna för varje kalenderår.

Det finns ett tydligt säsongsmönster i säljsideanalytikernas vinstprognoser. Den allra första prognosen för ett år brukar redan sättas minst två år tillbaka i tiden. Optimismen inför det nya året är som störst i början av året då vinstprognoserna är som högst. I takt med att rapportperioderna passeras under året faller vinstprognoserna för det innevarande året. Utseendet på vinstprognosen blir som i grafen nedan, en kurva som pekar nedåt och sedan planar ut ju närmare slutet – och facit – man kommer. I finanskretsar kallas dessa kurvor för vinstmaskar.

Källa: Factset och Goldman Sachs

Historiskt har analytikerna reviderat ner sina vinstprognoser för det aktuella prognosåret med 9 procent (median) såväl under de senaste 30 som under de senaste tio åren. Med få undantag ser mönstret likartat ut varje år, men som vanligt finns undantag, som till exempel under 2011. I nuläget ser 2018 ut att vara ett sådant år, då vinstprognosen för 2018 är oförändrad jämfört med för ett år sedan.

Kanske innebär det att analytikerna är mer optimistiska än någonsin efter så många positiva börsår? UBS spår att vinsterna för bolagen i S&P 500 stiger med historiskt höga 18 procent under 2018 jämfört med 2017. Ungefär hälften av detta (8,5 procent) kommer från bolagens vinsttillväxt och nästan lika mycket (7,2 procent) kommer från Trumps skattereform, som är en engångeffekt. Återköpsprogram och M&A adderar ytterligare 2,5 procent.

Värderingsmässigt är det framåtblickande p/e-talet för S&P 500 18,4 enligt prognoserna i Factset, vilket är över 10-årssnittet på 14,2.

Källa: Factset.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom