Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Pausläge i kursdubblaren

2018-10-12 11:52
Känns igen? Foto: Pixabay

ANALYS Swedencare har dubblat kursen i år. Förvärvsambitionerna haltar dock i nuläget och Affärsvärlden har vissa frågetecken kring tillväxtmöjligheterna på medellång sikt. Aktien är fullvärderad.

VÄNTA Swedencare noterades på börsen sommaren 2016 med ambitionen att vara med och konsolidera den fragmenterade husdjursbranschen. Tanken var att utnyttja de distributionskanaler som byggts upp i 50-talet länder för bolagets egna produkt Plaque Off – ett algbaserat kosttillskott mot tandsten för främst hundar och katter – till att också sälja andra produkter.

Branschen kännetecknas, skrev vd Håkan Lagerberg i noteringsprospektet, av ett stort antal mindre aktörer som har svårigheter att ta sig ut på den globala marknaden på grund av bristande distribution. Så här långt har det dock inte blivit mer av förvärvsambitionerna än köpet av Nutriscience i november 2016.

En orsak till det är att fler än Swedencare har lagt märke till den attraktiva strukturella tillväxten som finns inom husdjursbranschen. Marknaden växer med 5–10 procent per år globalt och Swedencares nisch inom kosttillskott växer snabbare, med 10–15 procent. Bakgrunden är både fler husdjur, framför allt på tillväxtmarknader som Kina, och en förändrad inställning till våra hundar och katter. Där det var uteslutet för våra far- och morföräldrars generation att ens släppa in djuren i huset är det självklart för oss att behandla Fido som vilken familjemedlem som helst. Med allt vad det innebär i ocykliska investeringar i kost och hälsa.

Den bakgrunden har gjort att konkurrensen om de förvärvsobjekt som finns är hård. Flera diskussioner som Swedencare har varit med i har tagit slut då prislappen sprungit iväg. Vid en presentation i september hos Introduce konstaterade vd Håkan Lindgren att det har blivit tuffare, men att bolaget på intet sätt gett upp ambitionerna.

När omsättningsmålet att nå 200 miljoner kronor till 2020 sattes 2016, tillsammans med målet att nå 30 procents ebitda-marginal, antog bolaget att förvärven skulle bli fler, tillstod Håkan Lindgren vid presentationen. Bolaget har dock ett så gott organiskt momentum att det kanske inte är omöjligt att målet kan nås utan förvärv, fortsatte han.

Affärsvärldens syn på Swedencare är tudelad. Dels har bolaget en väldigt fin organisk tillväxtmöjlighet i Plaque Off och dels har bolaget en förvärvsambition som kan bli bra men där juryn fortfarande överlägger.

Tveksamheten handlar inte bara om att det verkar svårt att ro förvärven i hamn, utan också om att det inte är självklart att går att ta en produkt som varit framgångsrik på en marknad och börja sälja den på andra. Hundar och katter är okomplicerade varelser och produkter för att tillfredsställa alla deras behov finnas redan på de flesta marknader. Att i en sådan miljö lansera ytterligare produkter är inte ett självklart framgångsrecept.

Undantaget är produkter som har unika egenskaper som Plaque Off. Det finns många produkter mot tandsten hos husdjur, men Plaque Off är det enda som fungerar systemiskt, det vill säga det enda som det räcker att lägga i maten. Kan bolaget hitta fler produkter med sådana unika egenskaper kommer Affärsvärlden lägga alla tvivel åt sidan, till dess blir vår inställning mer försiktig.

För prognoserna på kort sikt är det av mindre betydelse, då huggsexan om objekten gör det svårt att förvärva. Kvar att bedöma blir hur mycket bolagets existerande produktlinjer kan växa organiskt. På rullande 12 månader är tillväxten drygt 30 procent, vilket Affärsvärlden bedömer som högt men rimligt framöver. Klarar bolaget att hålla lönsamhetsmålet handlas aktien nu till dryga p/e 30 på 2018 års prognos. Givetvis osäkerheten i prognoserna räcker det till en vänta-rekommendation. Köp om aktien närmar sig 40 kronor.

 

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom