Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Portföljen säkrar en vinst

2019-05-08 17:55

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen är upp 27 procent i år och 47 procent sedan start. Nu säkras en vinst.

Starten på året för Avkastningsportföljen har varit finfin. När Stockholmsbörsen stigit med 18,5 procent har Avkastningsportföljen lyft med 26,8 procent. Sedan start innebär det att utvecklingen ser ut så här:

SÄKRAR FIN VINST I CLOETTA
Konfektyrbolaget Cloetta får symbolisera Avkastningsportföljens fokus: köp bra förutsättningar och vänta.

I Cloetta hade värderingsmultiplarna fallit till de lägsta nivåerna på flera år samtidigt som vinstprognoserna från analytikerna sänkts till nivåer som framstod som alldeles för låga. Upplagt för positiva överraskningar alltså.

Rapporten för det första kvartalet kom in över förväntan, vilket innebar att "väntetiden" för Avkastningsportföljen blev väldigt kort. På bara en dryg månad har aktien avkastat 33,3 procent procent, inklusive utdelning.

Portföljen har normalt inte en så här kortsiktig tidshorisont, men när en så här stor omvärdering sker på kort tid måste risk/reward omvärderas. Och där landar vi i att det finns mer attraktiva case än Cloetta just nu.

Hela posten om 2 350 aktier avyttras till onsdagens stängningskurs på 30,66 kronor. Kapitalet placeras i kassan tills vidare, men lär sättas i arbete inom kort.

BEHÅLLER TILLVÄXTCASET RECIPHARM
Kontraktstillverkaren inom läkemedelssektorn, Recipharm, tillhör portföljens rapportförlorare. Sedan rapporten har aktien tappat omkring 12 procent, vilket innebär att portföljen nu ligger back på positionen. Kortsiktiga placerare tar en liten förlust och går vidare, men Avkastningsportföljen blickar längre fram och ser en fortsatt attraktiv kalkyl.

Första kvartalet föll den organiska tillväxten till 3 procent för kvarvarande enheter. Förvärv och valutaeffekter bidrog till en total tillväxt på 20 procent.

Den stora besvikelsen var resultatutvecklingen, där lönsamheten försämrades något på grund av flera, enligt ledningen, tillfälliga faktorer såsom tekniska problem, brist på råmaterial och produktionsuppehåll. Förmodligen handlar det också om att Recipharms stora investeringar ännu inte fått upp kapacitetsutnyttjandet, vilket kortsiktigt tynger lönsamheten.

Vd Thomas Eldered var dock tydlig med att de negativa effekterna väntas klinga av under året och att Recipharm fortsatt är på väg mot att nå de finansiella målen om minst 8 miljarder i omsättning 2020 med minst 16 procents ebitda-marginal (enligt tidigare redovisningsstandard, nya IFRS 16 lyfter ebitda-marginalen med omkring 1,3 procentenheter).

Analytikerna räknar med att Recipharm missat omsättningsmålet marginellt, men når marginalmålet. Räknat med den gamla redovisningningsstandarden handlas Recipharm då till ev/ebitda under 10 på prognosen för 2020. Det är lågt för ett ocykliskt bolag med fina organiska tillväxtutsikter och fortsatt goda förvärvsmöjligheter.

Noterbart är också Recipharms starka kassaflöde under första kvartalet. Bolaget går nu in i en fas där de stora investeringarna ligger bakom bolaget. Vd Thomas Eldered talade om ett capex-behov kring 4–4,5 procent av omsättningen. Det gör att Recipharms fria kassaflöde kommer att förbättras avsevärt. Det kommer att ta ner bolagets skuldsättning, vilket öppnar för nya lånefinansierade förvärv.

Lägg därtill att det finns en liten chans att Recipharm självt slutar som ett byte i branschkonsolideringen i CDMO-sektorn. Noterbart här är att två storaffärer 2017, amerikanska Thermo Fishers köp av Patheon och schweiziska Lonzas köp av Capsugel gjordes till ev/ebitda-multiplar kring 16–17.

Avkastningsportföljen väljer att ta tålamod med Recipharm då risk/reward i ett 1–2-årigt perspektiv fortsatt ser klart attraktivt ut.

STARKT FRÅN MEKONOMEN
Bilservicekedjan Mekonomen steg kraftigt på sin rapport för det första kvartalet. Rapporten bjöd på 2 procents organisk tillväxt och ett mer än fördubblat rörelseresultat. Det här innebär att oron dämpas såväl kring marknadsutvecklingen på de gamla kärnmarknaderna som kring de stora förvärven i Danmark och Polen.

Analytikerna har redan hunnit justera upp sina vinstprognoser. Enligt dessa väntas vinsten per aktie, exklusive engångsposter, nå nära 11 kronor i år. Det innebär ensiffrigt p/e-tal på ett visserligen hårt skuldsatt Mekonomen. Ev/ebita landar kring 10, vilket ger en pressad värdering även justerat för nettoskulden. Och då skall beaktas att positiva effekter från (1) besparingsprogram, (2) nytt centrallager samt (3) synergier från FTZ/Inter-Team till stora delar ligger framför bolaget.

Avkastningsportföljen var för tidig på bollen i fallet Mekonomen, men nu ser skördetiden ut att stå framför oss. Om första kvartalet inte var en tillfällighet så vore det märkligt om aktien inte rörde sig över hundralappen under året. Positionen känns given att behålla.

Nedan läget i portföljen vid stängning på onsdagen, efter avyttringen av Cloetta-innehavet:

 


Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom