Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Smycken kan glimra till

2018-01-05 08:17
Foto: Kumar Sriskandan / Alamy/ IBL

PORTFÖLJUPPDATERING: Nordiska Värdeportföljens många startinnehav borgar för en händelserik januari. Bland annat de två största innehaven bekänner färg.

Med 15 startinnehav har Affärsvärlden Analys+ inspirationsportfölj Nordiska Värdeportföljen mycket att se fram emot även i en börsmässig uppladdningsmånad som januari.

Uträknad smyckeskoncern visar upp närmsta årens planer

Den 16 januari håller portföljens näst största innehav Pandora kapitalmarknadsdag i Köpenhamn. Den danska smyckeskoncernen kommer presentera en strategiplan som sträcker sig till år 2022. Av den korthuggna talaragendan att döma kommer Pandora att belysa affärens nyckelområden design, tillverkning, varumärke, konsumentbeteende och distributionskanaler. Därtill blir det finansiella detaljer.

Kapitalmarknadsdagen kommer inte helt kunna blåsa bort marknadens skepsis mot Pandoras historiska överlönsamhet, som ridit på en mångårig berlocktrend. Med det sagt kan ökad transperans kring framtiden skingra dagens moln av osäkerhet och ryktesspridning kring Pandoras färd mot affärsmässigt förfall.

Vi gillar möjligheten att köpa in sig i ett kapitallätt och höglönsamt tillväxtbolag som gått från hyllat till uträknat på börsen på kort tid. Att smyckesbolaget dessutom återköper aktier i stort sett dagligen är rätt agerat på nedtryckt värdering. Ibland är anfall bästa försvar för att syna tvivel.

Värt att veta är att Pandora dessförinnan presenterar vid SEB:s Nordic Seminar i Köpenhamn den 8 januari, som är dagen före tyst period.

Vändning på gång för simhallsgymmen?

Den 18 januari hålls gymkedjeinnehavet Actic Groups extra bolagsstämma där det högst sannolikt röstas igenom att möblera om i styrelsen. Föreslag till ny ordförande är den nya storägaren Göran Carlsson, finansman som bland annat varit tidigare storägare i Haldex. Som obeprövad börsnykomling som få vågar tro på är Actics kapitallätta och konjunkturokänsliga kassaflödesaffär mycket lågt värderad. Det ger värdeinvesterare bra betalt för att vänta på förbättringar.

Tidiga rapporter från Eolus och Telenor

Två rapporter är planerade i januari, dels i portföljens största innehav Eolus Vind och dels i Telenor, en av portföljens totalt tre operatörer.

I vindkraftsprojektören Eolus brutna räkenskapsår är det dags för första kvartalets siffror den 25 januari. Bolagets pågående storprojekt har en bit kvar till överlämnande, den stora parken Jenåsen där Google ska köpa elen överlämnas till investeraren Munich Re först i sommar. Det innebär att kassaflödet bör bli negativt nu, eftersom vindprojekten binder maximalt med kapital när överlämnandet börjar närma sig.

Nyckeln i Eolus kvartalsrapporter är inte det slagiga resultatet, utan att projekten tids- och kassaflödesmässigt löper enligt plan. Framåtblickande är förstås även besked kring framgångar i projekt i tidig fas intressanta. Här har det varit tyst kring bland annat Eolus delägda USA-projekt Wind Wall en tid.

Därefter lämnar Eolus lämna kontantutdelning om 1,5 kronor per aktie, motsvarande 5,2 procents direktavkastning trots senaste tidens kursuppgång. Den stora potentialen i substanscaset är dock den lågvärderade projektportföljen.

För Telenors del släpps bokslut den 31 januari. Den norska telekomoperatören kommer sannolikt inte avvika kraftigt mot den egna guidningen om 1–2 procents organisk tillväxt och 38–39 procents ebitda-marginal på helåret. Desto mer intressant är om den lågvärderade och tillgångsstinna tillväxtoperatören överraskar med några nya strukturgrepp. Även här fortsätter aktieåterköpen.

Portföljläget

På torsdagens stängningskurser är portföljläget som följer: Nordiska Värdeportföljens totalavkastning sedan starten den 15 december är +8,3 procent, att ställa mot +0,8 procent för Stockholmsbörsens OMXSGI.  Kassandelen är 7 procent.

Nordiska Värdeportföljen 2018-01-04 (intradag)

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom