Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Underskattade tillväxtutsikter

2018-09-14 08:59
Loomis vd Patrik Andersson Foto: Orkla

ANALYS Loomis har haft ett trögt år med svackor i främst Sverige och Frankrike. Värderingen är dock relativt låg och tillväxtutsikterna trots allt relativt ljusa även organiskt.

KÖP Loomis-aktien har under det senaste dryga året stått och stampat. Aktien kostar i dag ungefär vad den kostade i början av april 2017. Den utvecklingen reflekterar inte Loomis relativt ljusa framtidsutsikter där bolaget med sin starka balansräkning har goda möjligheter att fortsätta konsolidera den alltjämt fragmenterade marknaden.

Globalt uppgår marknaden för värdetransporter och kontanthantering till ungefär 175 miljarder kronor och det finns ungefär 500 företag som verkar på den. Enligt de finansiella mål som Loomis satte upp i september 2017 ska bolaget förvärva ungefär 3,5 miljarder kronor i omsättning fram till och med 2021. Balansräkningen är stark och bolaget säger sig ha en pipeline av möjliga förvärv på 10 miljarder kronor, så det målet ser i Affärsvärldens ögon inte omöjligt ut.

Lika mycket tillväxt hoppas bolaget ska komma organiskt. Som medborgare i ett av världens mest kontantlösa länder är det lätt att undra hur det ska gå till. Den enskilt viktigaste drivkraften för Loomis affär, som till ungefär två tredjedelar består av värdetransporter och till en tredjedel av kontanthantering, är nämligen kontantanvändandet.

Sverige är dock ett extremfall och det finns många lager i marknadsdynamiken för Loomis. Ett högt kontantanvändande driver efterfrågan på värdetransporter. Ett minskat kontantanvändande gör bankerna mer benägna att lägga ut kontanthanteringen på externa aktörer som Loomis. Det sistnämnda är för Loomis del ofta mer lönsamt, vilket ger ett stöd till lönsamheten över tid.

En viktig organisk tillväxtdrivare är att sälja mer till varje kund. Ett utmärkt exempel där bolagets lyckats väl är det kraftigt växande Safepoint – en sorts kassaskåp där kunden löpande deponerar pengar för registrering och säker förvaring i butik.

Utöver bättre service för kunderna, som får in pengarna på kontot senast dagen efter deponering, underlättar Safepoint den så viktiga ruttplaneringen för Loomis. Att på kortast möjliga körsträcka göra så många upphämtningar som möjligt är avgörande för lönsamheten inom värdetransporter. Safepoint blir således sinnebilden av en win-win.

På samma sätt hoppas bolaget framåt kunna erbjuda fler kringliggande tjänster, baserad på antingen egenutvecklad eller förvärvad teknik. Därutöver finns det nya geografiska marknader, som Argentina och Chile i Sydamerika och Tyskland i Europa där bolaget relativt nyligen har etablerat sig.

Tillväxtutsikterna är med andra ord relativt ljusa även organiskt, särskilt om de kan stärkas med smarta förvärv som tillför nya marknader eller ny teknik. På senare tid har tillväxten dock tillfälligt tyngts något av att bolaget förlorade volymer hos några större kunder i Frankrike förra sommaren och av tuffa jämförelsetal i Sverige som i fjol dopades av bytet till de nya sedlarna.

Lönsamhetsmässigt har Loomis som mål att nå en ebita-marginal på 12–14 procent under 2018–2021. Bolaget väntar sig att marginalen 2021 ligger i den övre delen av det intervallet om inga större marginalutspädande förvärv görs. De senaste kvartalen har den redovisade marginal varit lägre, runt 10,5 procent, vilket i huvudsak förklaras av pågående åtgärdsprogram i Frankrike och Sverige som väntas vara avslutade mot slutet av året. Underliggande är lönsamheten oförändrad runt 12 procent.

Sammanfattningsvis är utsikterna för Loomis goda. Affärsvärlden har inte med några förvärv i sina prognoser, men räknar med att bolaget kommer att förvärva. Värderingen på p/e 14 för i år och 12 nästa år känns därför inte utmanande. Som stöd finns även direktavkastning på nästan 4 procent. Köp med riktkurs på 350 kronor på ett års sikt.

Andreas Johansson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom