Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vårstädning i portföljen – säljer och köper nytt

2019-05-15 22:16

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen fortsätter att utklassa index. Här är portföljens nya drag.

Sedan start har Avkastningsportföljen avkastat 48,0 procent jämfört med 11,9 procent för Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXSGI-indexet).

Efter en stark rapportsäsong är det nu dags för en liten vårstädning.

MINSKAR MARGINELLT I ALLGON
Överlägset största innehavet, radiostyrningsfirman Allgon, levererade äntligen en rapport där förvärvade Tele Radios starka utveckling syntes i siffrorna.

19 procents organisk tillväxt och över 15 procents ebita-marginal är siffror som förtjänar en hög värdering på börsen. Ändå värderas Allgon bara till cirka 700 miljoner kronor, inklusive nettoskulden. Säg att bolaget, lågt räknat, kan leverera ett ebita-resultat på 70 miljoner i år. Då handlas aktien till ev/ebita kring 10. Det är mer en multipel som för tankarna till mogna bolag med svaga tillväxtutsikter.

Samtidigt ska man ha med sig att Allgon är cykliskt, att affärsområdet Connectivity kan fortsätta vara en belastning samt att bolaget påverkas av USA:s handelskrig med Kina. Än så länge bedömer ledningen att tullarna är hanterbara på kort sikt, men risken finns givetvis att handelskriget eskalerar och att effekterna blir större.

Även om det tar emot väljer Avkastningsportföljen att ytterligare minska innehavet något då positionen åter blivit en väl stor del av portföljen. 5 400 aktier avyttras till onsdagens stängningskurs på 8,94 kronor. Med 23 procents vikt är Allgon alltjämt portföljens största innehav. Fortsätter bolaget att växa snabbt samtidigt som riskaptiten håller i sig är en kurs uppåt 15 kronor inte någon utopi på ett års sikt.

VÄNTELÄGE I MOBERG PHARMA
Moberg Pharma har nu lagt försäljningen av OTC-affären bakom sig och allt handlar om fas 3-studieresultatet för MOB-015 mot nagelsvamp. Det första delresultatet väntas i slutet av året.

I rapporten för det första kvartalet framkom också att den planerade engångsutdelningen om 43–45 kronor per aktie nu väntas i november, jämfört med oktober enligt tidigare uppgifter.

Det mesta talar för att aktien är en relativt stillsam historia fram tills utdelningen. Eventuella nya partneraffärer skulle kunna driva kursen liksom att fler upptäcker den försiktiga värderingen av MOB-015-projektet.

Avkastningsportföljen räknar med att syna studieresultatet och ligger still.

MOTVIND FÖR ORIFLAME
Kosmetikaföretaget Oriflames rapport fick ett surt mottagande, framförallt på grund av svaghet i Asien och Turkiet. Systerportföljen Nordiska Värdeportföljen summerade läget bra här. Avkastningsportföljen delar den bilden och behåller också aktien.

Portföljen har också erhållit ännu en kvartalsutdelning i Oriflame, denna gång 4,33 kronor per aktie, vilket innebär att 1 299 kronor lagts till kassan. I vanlig ordning har inköpskursen, av presentationsskäl, sänkts med utdelningen.

UTDELNING I RECIPHARM
Portföljen har även erhållit utdelning om 1,25 kronor per aktie i Recipharm, vilket innebär att 1 875 kronor adderats till kassan och att inköpskursen även här sänkts med utdelningsbeloppet.

Läsare av tidningen noterar att Recipharm köprekommenderas i senaste numret. Normalt försöker vi att vara återhållsamma med att köprekommendera aktier som ingår i våra modellportföljer. Samtidigt kan det ibland vara motiverat med en ny analys i tidningen, och då ska inte en position i en modellportfölj vara ett hinder. En grundregel är vi aldrig avyttrar aktier ur modellportföljerna strax efter en positiv analys. Detta för att modellportföljernas avkastning inte ska gynnas av våra egna analyser.

HEXPOL TILL PORTFÖLJEN
Polymerkoncernen Hexpol köprekommenderades nyligen i tidningen. Bortsett från att Hexpol är mer konjunjkturberoende så påminner läget mycket om det i konfektyrbolaget Cloetta, där portföljen gjorde en bra affär under våren.

Hexpol är också ett välskött bolag med bra marknadsposition som tappat sin premievärdering på grund av temporär, hanterbar svaghet. I Hexpols fall har p/e-talet gått från över 20 som högst till cirka 13. Precis som i fallet Cloetta har analytikerna också i fallet Hexpol sänkt sina förväntningar till låg ensiffrig vinsttillväxt. Lägg därtill att Hexpol, likt Cloetta, har finanser som öppnar för nya värdeskapande förvärv. Bra kassaflöden är en annan likhet bolagen emellan.

Avkastningsportföljen utnyttjar läget och köper 1 500 aktier till onsdagens stängningkurs 72,35 kronor. Det ger Hexpol en portföljvikt på 7,3 procent.

Nedan läget i portföljen vid onsdagens stängning, efter genomförda affärer:

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom