ABB ökade ebita med över 50 procent

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar en högre omsättning och vinst i det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.
Björn Rosengren. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bolaget hade innan rapporten lämnat en omvänd vinstvarning och de siffror som angavs då överensstämmer med den slutliga rapporten.

Omsättningen steg 11 procent till 6 901 miljoner dollar (6 216).

Ebita-resultat blev 959 miljoner dollar (636), med en ebita-marginal på 13,9 procent (10,2).

Resultatet efter skatt blev 502 miljoner dollar (376).

Orderingången landade på 7 756 miljoner dollar (7 346).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 543 miljoner dollar (-577).

 

I VD-ordet uppger Björn Rosengren att efterfrågan var särskilt stark inom den kortcykliska verksamheten och överträffade de egna förväntningarna. Den ökade kundaktiviteten kombinerat med tidigare implementerade kostnadsåtgärder är vad som möjliggjorde en riktigt hög ebita-marginal för kvartalet.

Rosengren nämner också komponentbristen på halvledare och plast och säger att man förväntar sig förlängda leveranstider till kunder inom delar av ABB under det kommande kvartalet.

Vidare tar Rosengren upp avknoppningarna av de tre verksamheterna och uppger sig hoppas på att kunna underteckna det första avtalet under andra halvåret. Han skriver också att verksamheten inom e-mobilitet har separerats till en fristående enhet och att detta möjliggör en potentiell listning av enheten.

 

Under utsikter skriver ABB att orderingången och intäkter väntas öka med mer än 10 procent under andra kvartalet, jämfört med fjolårsperioden. Orderingången väntas utvecklas bättre än intäkter. Den operativa ebita-marginalen förväntas förbättras avsevärt jämfört med föregående år till cirka 14 procent.

”Under 2021 förväntar sig ABB en stabil förbättringstakt från 2020 mot 2023 års mål för den operativa EBITA-marginalen att vara i den övre halvan av intervallet 13-16 procent. Detta exkluderar den kombinerade negativa påverkan från Kusile-projektet och icke återvinningsbara kostnader, vilka tyngde marginalen 2020.”