Academedia i linje med preliminär uppgift

Utbildningsbolaget Academedia redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Utfallen ligger i linje med bolagets omvända vinstvarning den 9 oktober.
Academedia
Omsättningen steg 5,6% till 2 641 miljoner kronor (2 502). Bolaget har tidigiare uppgett en preliminär siffra vid cirka 2 650 miljoner. Organiska tillväxten var 7,4%.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 235 miljoner kronor (153), med en justerad ebitda-marginal på 8,9% (6,1).

Rörelseresultatet blev 221 miljoner kronor (129), med en rörelsemarginal på 8,4% (5,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 151 miljoner kronor (75), med en justerad rörelsemarginal på 5,7% (3,0). Bolagets preliminära uppgift var cirka 150 miljoner.

Resultatet före skatt var 117 miljoner kronor (22).

Resultatet efter skatt blev 19 miljoner kronor (16).

Resultat per aktie hamnade på 0,87 kronor (0,15).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 399 miljoner kronor (326). Justerat för effekten av IFRS 16 var kassaflödet från den löpande verksamheten 26 miljoner kronor (-29).

Academedia, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020
Nettoomsättning 2 641 2 502
EBITDA, justerat 235 153
EBITDA-marginal, justerad 8,9% 6,1%
Rörelseresultat 221 129
Rörelsemarginal 8,4% 5,2%
Rörelseresultat, justerat 151 75
Rörelsemarginal, justerad 5,7% 3,0%
Resultat före skatt 117 22
Nettoresultat 19 16
Resultat per aktie, kronor 0,87 0,15