Academedia ökade vinsten mer än väntat

Utbildningsbolaget Academedia redovisar en omsättning i linje med förväntningarna under tredje kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 3 135 miljoner kronor (2 967), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 124.

Rörelseresultatet blev 231 miljoner kronor (209), väntat rörelseresultat var 212. Rörelsemarginalen var 7,4 procent (7,0). 

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 210 miljoner kronor (214), väntat var 208, med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 6,7 procent (7,2). 

Resultatet före skatt var 216 miljoner kronor (194), analytikerkonsensus 195. 

Resultatet efter skatt blev 172 miljoner kronor (152), analytikerkonsensus 153. 

Resultat per aktie hamnade på 1,63 kronor (1,45). 

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 129 miljoner kronor (153).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.