Actics resultat tyngs av engångseffekter

Gymkedjan Actic minskade omsättningen och resultatet tyngs av en engångspost.

Omsättningen sjönk 1,8 procent till 233,9 miljoner kronor (238,2). Medlemsintäkterna växer men minskad PT-försäljning och stängda anläggningar drar ner försäljningen.

Ebitda-resultat blev 68,3 miljoner kronor (58,8), med en ebitda-marginal på 29,2 procent (24,7).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (5,6), med en rörelsemarginal på 0,1 procent (2,4). Resultatet har påverkats negativt av en engångspost på 16 miljoner kronor (10).

Resultatet efter skatt blev -14 miljoner kronor (-0,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,88 kronor (0,00).

Actic föreslår 0,50 kronor i utdelning (0,50).

Actic upprepar att man skall dra ned kostnaderna under 2020 med 40-50 miljoner kronor under 2020, jämfört med 2019.

“Sammantaget var 2019 ett år då en grund lades till vår operativa effektivitet och bolaget
har därmed ett bra utgångsläge att prestera starkt under 2020. Mot den bakgrunden står
jag fast vid att koncernens rörelseresultat och skuldsättning successivt kommer att
förbättras under året och att 2020 har alla förutsättningar att bli ett bra år för koncernen”, skriver vd Anders Carlbark.

Actic har tidigare haft 35 anläggningar som inte presterat i linje med lönsamhetsmål. Fem har vänts till lönsamhet och nu återstår 30 anläggningar.Företaget ser en potential till förbättringar om 12-15 miljoner kronor per år.

“De delar som avser yteffektivitet samt hyresavtal tar dock längre tid att realisera än vad vi initialt bedömde, varför vi estimerar att resultatet av detta arbete kommer att ge effekt först under andra halvåret av 2020”, skriver Actic-chefen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här