Addlife köper irländskt bolag som omsätter cirka 1,7 miljarder kronor

Life science-bolaget Addlife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Healthcare 21 Group, HC21, som beskrivs som en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. HC 21 omsätter cirka 1,7 miljarder kronor och har runt 450 medarbetare. HC21 förvärvas från bolagets grundare, vissa ledande befattningshavare och H2 Equity Partners.
Kristina Willgård , VD Addlife.
Kristina Willgård , VD Addlife. foto: Addlife
Det framgår av ett pressmeddelande.

Initial köpeskilling uppgår till sammanlagt 240 miljoner euro varav 74% betalas kontant och 26% erläggs genom nyemitterade B-aktier. En tilläggsköpeskilling kan utgå på ytterligare maximalt 5 miljoner euro. Tillträde skedde idag den 12 april 2021.

”Förvärvet av HC21 är en strategisk milstolpe och etablerar Addlife på Irland och i Storbritannien. Förvärvet är i linje med Addlife strategi om att expandera i relevanta nischer inom Europa. Med HC21 får vi access till en mycket attraktiv kundbas inom kliniska segment där vi har en hög kompetens och en portfölj av egna varumärken”, skriver bolaget.

Under räkenskapsåret 2020 omsatte HC21 cirka 171 miljoner euro där Irland och Nordirland står för cirka 56% och Storbritannien för cirka 44% av omsättningen. Gruppen har vuxit organiskt och via förvärv. Proforma uppgick ebita-resultatet till cirka 18,5 miljoner euro.

Ekonomiskt innebär förvärvet att AddLifes nettoomsättning som för 2020 uppgick till cirka 5,3 miljarder SEK ökar med cirka 29% till cirka 6,8 miljarder kronor och att ebita-resultatet, som uppgick till 802 miljoner kronor, ökar med cirka 23% till cirka 985 miljoner kronor. Tillsammans med förvärvet av Vision Ophtalmology Group, som genomfördes den 8 april 2021, ökar AddLifes nettoomsättning till cirka 7,6 miljarder kronor och ebita-resultatet till cirka 1,1 miljarder kronor.