AKTUELT: Tokyobörsen; Darrigt stå på egna ben

Raset och rycken på Tokyobörsen är en följd av att politikernaslutat stödja den.

Efter ett ras på sju procent i förra veckan steg börsindex iTokyo i måndags med hela fyra procent. De extrema rycken påTokyobörsen är något senkomna, och delvis överdrivna, reaktionerpå regeringens besked om att det nu ska bli slut med skyddanderegelverk, stödpaket och kursvårdande åtgärder.

Fram till helt nyligen följde, som vanligt, börsindex i Tokyoyenkursen. När yenen sakta men säkert försvagades från 80 tillnu ca 115 yen på en dollar segade sig börsindex upp från sinatidigare bottennivåer. Den svagare yenen återgav exportindustrinviss optimism. Allt fler index började äntligen, efter Japanslängsta recession sen kriget, återigen peka uppåt. Men någonriktig fart blev det inte.

I stället fick regeringen Hashimotos beslut sent i höstas om att,äntligen, inleda en avreglering av den japanska finansmarknaden,börsindex att rasa med ca 16 procent på bara några veckor.

Delvis verkar reaktionen överdriven.

Visserligen kallas beslutet, efter hög förebild från London, BigBang men stor är den nog bara i politikernas ögon och smäll ärdet knappast tal om.

Förändringarna kommer att ta sin tid och inte förrän en bra bitin på nästa sekel lär marknaden i Tokyo vara lika fri som iLondon, New York eller Stockholm.

Men en del förändringar kommer snart nog och det är dessa somfått börskurserna att rasa för i synnerhet banker, finansbolag,mäklarhus liksom fastighets- och försäkringsbolag. Det ärbranscher där flera företag levt högt och gott bakom skyddanderegelverk och handelshinder. Utan dessa blir konkurrensenstenhård och många kommer att slås ut.

Regeringen beslöt också häromveckan, efter hårda påtryckningarfrån USA, att öppna försäkringsmarknaden för utländsk konkurrens.Det innebär att flera av världens största och mäktigasteförsäkringsbolag nu måste lägga om placeringsstrategi. Liksombankerna har dessa ofta mer sett till sin roll som korsägandemaktbolag i de stora industrigrupperna än till avkastningen påsina portföljer. Nu måste försäkringsbolag och banker börja meden helt annan och aktiv förvaltning för att klara den framtidakonkurrensen. Vad som också har fått marknaden att reagera såstarkt och plötsligt kan vara insikten att politiker nu insett,och öppet medgett, att de varken kan eller vill på allvar ochöver tiden påverka en av världens största finansmarknader medaldrig så stora och uppumpade stödpaket.

Slutligen; en förhållandevis stor grupp av de aktiva placerarnapå Tokyobörsen är privatpersoner och småspekulanter. De harlänge levt högt på rykten, tro och förhoppningar och gärnabortsett från ekonomiska fundamenta. Utan politiska skyddsnätblir plötsligt riskerna med aktieplaceringar kusligt tydliga. Dåkan andra placeringar framstå som betydligt bättre. En fortsattsvag börsutveckling och tilltagande oro bland privatplacerarekan bromsa den återhämtning som Japan är på väg mot. En viktigfaktor i den är privatkonsumtionen som börjat ta fart. Oro påbörsen kan få konsumenterna att håll hårt i plånboken vilketinte är vad Japan behöver just nu.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.