Alimak rapporterar en vinstförbättring

Hissbolaget Alimak redovisar en solid vinstförbättring i tredje kvartalet jämfört med året innan. Men både orderingången och omsättningen kom in något under fjolårsutfallet.
Alimak
Foto: Alimak
Omsättningen uppgick till 902 miljoner kronor (916).

Orderingången landade på 872 miljoner kronor (888), en minskning med 1,8% mot föregående år.

Ebita-resultat blev 119 miljoner kronor (67), med en ebita-marginal på 13,2% (7,3).

Rörelseresultatet blev 110 miljoner kronor (59), med en rörelsemarginal på 12,2% (6,4).

Resultatet före skatt var 101 miljoner kronor (52).

Resultatet efter skatt blev 74 miljoner kronor (41), och per aktie 1,37 kronor (0,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 244 miljoner kronor (206).

”Divisionerna Construction och Industrial hade en fortsatt positiv utveckling under kvartalet med en solid utveckling av orderingången, både vad gäller ny utrustning och service. Det är glädjande att vi under kvartalet, enligt plan, haft en fortsatt stark utveckling av koncernens orderingång för service samt marginalförbättringar i alla divisioner. Det finns fortsatta utmaningar inom BMU (Building Maintenance Units) och Wind som vi arbetar ihärdigt med att åtgärda”, säger VD Ole Kristian Jødahl.

Alimaks fokus ligger annars på att förbättra lönsamheten inom koncernen under New Heights-programmet.

”Marginalerna förbättrades i alla divisioner, enligt plan, med stöd av förbättrade bruttomarginaler och lägre försäljnings- och administrationskostnader. Det gläder mig att se att organisationen i stor utsträckning lyckats kompensera kostnadsökningarna för frakt och råmaterial genom aktiv prishantering och andra åtgärder, och alla divisioner levererar förbättrade bruttomarginaler”, säger Ole Kristian Jødahl.

Alimak, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Orderingång 872 888 -1,8%
Nettoomsättning 902 916 -1,5%
EBITA 119 67 77,6%
EBITA-marginal 13,2% 7,3%
Rörelseresultat 110 59 86,4%
Rörelsemarginal 12,2% 6,4%
Resultat före skatt 101 52 94,2%
Nettoresultat 74 41 80,5%
Resultat per aktie, kronor 1,37 0,75 82,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet 244 206 18,4%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.