Alligator tar tillbaka globala rättigheter från Janssen

Alligator Bioscience har återtagit de exklusiva, globala rättigheterna att utveckla och kommersialisera CD40-antikroppen ADC-1013 (JNJ-64457107) från Janssen Biotech.

ADC-1013 är Alligators längst avancerade läkemedelskandidat, för närvarande i klinisk fas 1-utveckling för behandling av spridd cancer.

Samarbetsavtalet mellan Alligator och Janssen som tecknades 2015 har avslutats som ett resultat av ett strategiskt beslut hos Janssen att prioritera andra projekt, skriver Alligator.

”Vår målsättning med ADC-1013 har varit att skapa en CD40-antikropp som aktiverar immunsystemet utan att ge svåra biverkningar. De data vi nu har vid handen indikerar att vi lyckats. De biverkningar som noterats är generellt milda, och tidiga signaler på klinisk nytta stärker oss i vår övertygelse att ADC-1013 är en konkurrenskraftig CD40-immunterapi. Med tanke på den senaste tidens utveckling inom CD40-fältet är vi mycket optimistiska vad gäller framtiden för denna substans”, kommenterar vd Per Norlén.

Alligators huvudfokus är nu att snabbt driva utvecklingen av ADC-1013 vidare och planerar att inleda fas 2 kombinationsstudier.

”Parallellt kommer vi att inleda diskussioner med potentiella partners för att säkra en fortsatt utveckling av ADC-1013”, tillägger Per Norlén.

Som tidigare kommunicerats stödjer data från utvecklingsprogrammet i fas 1 fortsatt klinisk utveckling. Det har visats att ADC-1013 är säker och tolereras vid kliniskt relevanta doser. Resultaten har även gett indikationer på klinisk aktivitet.

Det ursprungliga licensavtalet med Janssen omfattade delmålsbetalningar om potentiellt upp till cirka 695 miljoner dollar. Vid en lyckosam kommersialisering av ADC-1013 var Alligator även berättigat till stegvisa royaltybetalningar baserade på den globala nettoförsäljningen. Utöver att Janssen finansierat de senaste årens utvecklingsprogram, har Alligator erhållit en initial betalning om 35 miljoner dollar då avtalet tecknades 2015, och sedan ytterligare 11 miljoner dollar under tiden för avtalet.

Alligator håller webbsänd telefonkonferens klockan 9 i dag, den 31 juli, för att diskutera nyheten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.