Allt fler varningssignaler från Kina

Kinas tillväxt bromsar in. Och nordeuropeiska företag ser allt mindre positivt på affärsklimatet i landet, enligt ett färskt SEB-index.

Men trots det lyfter deras investeringsplaner.

Varningssignalerna från Kinas ekonomi blir allt fler.

Fastighetspriserna har i årstakt fallit med cirka 10 procent i 68 av de 70 största städerna i Kina. Och mindre och högt belånade byggbolag i utsatta regioner, vars kassaflöde nu stryps, går omkull.

Importen viker samtidigt av nedåt, medan tillväxten för Kinas industriproduktion föll från 9,0 till 6,9 procent i augusti, den lägsta nivån på sex år.

Lite förvånande

SEB:s Kina-index sjunker också, från 61,4 i mars till 58,7 i september.

Men samma index visar även att sju av tio av de stora nordiska och tyska företagen planerar att öka investeringarna i Kina, upp från drygt 50 procent i mars.

– Det är lite förvånande, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB:s Shanghai-kontor.

Men då det till stor del handlar om satsningar på sektorer som har medvind – som tjänstesektorn, järnvägen, läkemedel och fordonsindustrin – är han inte så bekymrad.

Orosmolnen kretsar främst över Kinas bygg- och varvsindustri samt stål, papper och gruvor – alla präglade av stor överkapacitet. Kapacitetsutnyttjandet i industrin beräknas i dag till cirka 60 procent. Och att nå tillbaka till 80 procent, normalläget före finanskrisen, väntas ta flera år.

10 miljoner jobb

Hähnel tror inte på någon fastighetskrasch, snarare ”en hanterbar och hälsosam avkylning”. Risken för en krasch dämpas av att Kinas banksystem bygger på likviditet från inhemskt sparande och att landet inte har någon stor utlandsskuld som går att spekulera i.

Det kan dock mycket väl sluta med att centralbanken sänker likviditetskrav på bankerna eller sänker styrräntan, för att stimulera utlåning och tillväxt, tror Hähnel.

Kinas regering har redan sjösatt vissa riktade stimulanspaket. Samtidigt har man börjat töja på målet om en tillväxt på 7,5 procent per år. En lägre nivå accepteras så länge social stabilitet säkras av cirka 10 miljoner nya kinesiska jobb per år.

– Det som är positivt i allt det här är att Kina redan i år har skapat 9,6 miljoner nya jobb, säger Hähnel.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.