Alzheimersbolagen faller efter FDA-röstning

De svenska börsnoterade alzheimersbolagen faller efter att FDA:s rådgivande kommitté i fredags röstade emot Biogen och Eisais läkemedelskandidat aducanumab. Redeye gör däremot bedömningen att investeringscasen är oförändrade.
Bioarctic

Trots att öppningsanförandet från divisionschefen Billy Dunn på FDA hade en positiv ton började en biostatistiker tidigt under mötet lyfta invändningar och oro kring studieresultaten kring aducanumab. Liknande kritik från en statistiker på FDA återfanns långt bak i dokumentet inför mötet.

Behandlingen röstades senare ned med siffrorna 8-1, varav 2 osäkra. Omröstningen gällde huruvida fas 3-studien Emerge visar effektivitet mot sjukdomen. Rekommendationen från kommittén är inte bindande, men FDA brukar följa dess råd.

Eisai, den japanska läkemedelsjätten, föll idag 23,6% på beskedet. Biogen-aktien är fortsatt handelsstoppad.

Bioarctic faller mest av de svenska alzheimersbolagen med 23,7% i skrivande stund, följt av Alzinova med -22,2%. Alzecure tappar 18,9%.

Analyshuset Redeye skriver i uppdragsanalyser att deras syn på dessa bolag är oförändrade.

Vad avser Bioarctic bedöms deras läkemedelskandidat BAN2401 ha en annan design och kliniska resultat än aducanumab och bör således bedömas på sina egna meriter.

”Vi ser de dramatiska aktiekurssvängningarna som kopplar BAN2401 till aducanumabs öde som en överreaktion”, kommenterar analyshuset.

När det gäller Alzecure och Alzinova betonar man även här att synen på investeringscasen är oförändrat.