Ambea mer än dubblar vinsten

Vård- och omsorgsbolaget Ambea redovisar en lägre omsättning men betydligt högre rörelseresultat och nettovinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Utdelningen föreslås till 1,15 kronor (0).
Ambea analys
Pressbild: Ambea
Omsättningen sjönk 1,4% till 2 764 miljoner kronor (2 804). Organisk tillväxt var 0%.

Ebita-resultat blev 200 miljoner kronor (145), med en ebita-marginal på 7,2%(5,2).

Justerat ebita-resultat blev 200 miljoner kronor (154).

Rörelseresultatet blev 174 miljoner kronor (110), med en rörelsemarginal på 6,3%(3,9).

Resultatet före skatt var 107 miljoner kronor (47).

Resultatet efter skatt blev 93 miljoner kronor (36), och per aktie 0,98 kronor (0,39).

Coronapandemin kom att påverka omsättningen och resultatet negativt med 100 respektive 35 miljoner kronor under kvartalet. Enligt vd Benno Eliasson bedöms pandemieffekterna fortsätta påverka verksamhetens beläggning under första kvartalet 2021. Prognosen är att omsättningen påverkas med 90-100 miljoner kronor och ebita med 30-40 miljoner kronor.

Ambea, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 764 2 804 -1,4%
EBITA 200 145 37,9%
EBITA-marginal 7,2% 5,2%
EBITA, justerat 200 154 29,9%
Rörelseresultat 174 110 58,2%
Rörelsemarginal 6,3% 3,9%
Resultat före skatt 107 47 127,7%
Nettoresultat 93 36 158,3%
Resultat per aktie, kronor 0,98 0,39 151,3%
Utdelning per aktie, kronor 1,15 0