Ambea minskar rörelseresultatet

Vård- och omsorgsbolaget Ambea redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Ambea analys
Vd Mark Jensen. Foto: Ambea
Omsättningen steg 2,7 % till 2 851 miljoner kronor (2 776). Organiskt sjönk tillväxten 1 %.

Ebita-resultat blev 146 miljoner kronor (165), med en ebita-marginal på 5,1 % (5,9).

Justerat ebita-resultat blev 146 miljoner kronor (174).

Rörelseresultatet blev 119 miljoner kronor (136), med en rörelsemarginal på 4,2 % (4,9).

Resultatet efter skatt blev 37 miljoner kronor (53), en minskning med 30,2 % mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,39 kronor (0,56), vilket innebär en minskning med 30,4 % mot föregående år.

Fritt kassaflöde var 371 miljoner kronor (382).

Ambea, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 851 2 776 2,7%
EBITA 146 165 -11,5%
EBITA-marginal 5,1% 5,9%
EBITA, justerat 146 174 -16,1%
Rörelseresultat 119 136 -12,5%
Rörelsemarginal 4,2% 4,9%
Nettoresultat 37 53 -30,2%
Resultat per aktie, kronor 0,39 0,56 -30,4%