Ambea sämre än väntat

Vård- och omsorgsbolaget Ambea redovisar en sämre än väntad rapport för första kvartalet.
Ambea analys
Vd Mark Jensen. Foto: Ambea
Omsättningen sjönk 3,0% till 2 727 miljoner kronor (2 811). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 813. Organisk tillväxt minskade med 2%. Den lägre omsättningen beror på en minskad beläggning till följd av pandemin och skottdagen i fjol.

Ebita-resultatet uppgick till 152 miljoner kronor (173), med en ebita-marginal på 5,6% (6,2).

Rörelseresultatet blev 125 miljoner kronor (144). Rörelsemarginalen var 4,6% (5,1).

Resultatet före skatt var 59 miljoner kronor (80).

Resultatet efter skatt blev 46 miljoner kronor (62), analytikerkonsensus 63.

Resultat per aktie hamnade på 0,49 kronor (0,65).

Ambea bedömer att pandemin hade en negativ effekt på omsättningen med 100 miljoner kronor och på resultatet med 40 miljoner kronor under det första kvartalet. I Stendi var påverkan större än tidigare kvartal och i övriga affärsområden i nivå med eller något lägre än tidigare kvartal.

För det andra kvartalet spår bolaget en pandemipåverkan på 90-100 miljoner kronor på omsättningen och 40-50 miljoner kronor på ebita. Att det förväntas bli en högre påverkan under andra kvartalet beror på främst minskade statliga stödåtgärder i Norge och Sverige.

Ambea, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 727 2 813 -3,1% 2 811 -3,0%
EBITA 152 173 -12,1%
EBITA-marginal 5,6% 6,2%
Rörelseresultat 125 144 -13,2%
Rörelsemarginal 4,6% 5,1%
Resultat före skatt 59 80 -26,3%
Nettoresultat 46 63 -27,0% 62 -25,8%
Resultat per aktie, kronor 0,49 0,65 -24,6%

Konsensusdata från Factset