Amerikaner splittrade om huruvida Trump bör avsättas

NBC har gjort en undersökning som visar att amerikanerna är oeniga om huruvida president Donald Trump borde avsättas men desto mer samstämmiga längs partitillhörighet. Det skriver CNBC.
Representanthusets talman Nancy Pelosi har klubbat beslutet att ställa USA:s president Donald Trump inför riksrätt. Foto: Alex Brandon/TT
Nästan nio av tio demokrater vill att Trump, som ställts inför riksrätt av representanthuset, blir fälld på denna punkt också av senaten. Bilden är den motsatta hos republikaner där mindre än en av tio håller med om detta.

Sammantaget anser 50 procent av amerikanerna att Trump bör avsättas medan 48% är emot. Felmarginalen i undersökningen ligger på plus minus 3,1 procentenheter.

De som är partioberoende är mer för att Trump får sitta kvar. 53% vill detta mot 45% som tycker att det är en bra idé att han tvingas lämna.

Undersökningen gjordes mellan den 10-13 januari, det vill säga efter anstormningen av kongressbyggnaden av Trumpanhängare. Händelsen är det som utlöste demokraternas vilja att bli kvitt Trump genom riksrätt.