Anoto tappar rejält med omsättning – ökar rörelseförlusten

Teknikbolaget Anoto redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt en ökad rörelseförlust.
Foto: Chris Cross
Omsättningen sjönk 46,0 procent till 15,0 miljoner kronor (27,8).

Rörelseresultatet blev -20,7 miljoner kronor (-14,1).

Resultatet före skatt var -47,3 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev -47,3 miljoner kronor (0,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 kronor (-0,03).

Anoto, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 15,0 27,8 -46,0%
Rörelseresultat -20,7 -14,1
Resultat före skatt -47,3 0,1
Nettoresultat -47,3 0,1
Resultat per aktie, kronor -0,12 -0,03