Arise ökar förlusten – negativ påverkan av låga elpriser

Vindkraftsbolaget Arise som tyngdes av låga elpriser redovisar minskad omsättning samt ökad förlust i det tredje kvartalet
Vindkraft
Omsättningen sjönk 58,6 procent till 24 miljoner kronor (58).

Ebitda-resultat blev 0 miljoner kronor (22).

Rörelseresultatet blev -16 miljoner kronor (3).

Resultatet före och efter skatt var -32 miljoner kronor (-15).

Resultat per aktie hamnade på -0,93 kronor (-0,48).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 49 miljoner kronor (-4).

Produktionen från egen vindkraftdrift uppgick till 68 gigawatt (69).

Den förväntade ekonomiska livslängden på bolagets egna vindkraftparker har ökats från i genomsnitt 25 till 30 år, vilket medför minskade årliga avskrivningar på 10 miljoner kronor.

Elpriserna var fortsatt låga under kvartalet, vilket påverkade Arise negativt.

”Elpriserna var fortsatt onormalt låga under inledningen av perioden, för att ungefär halvvägs in i perioden bli mer normala. Produktionen var i linje med normalt. Sammantaget har de låga elpriserna bidragit negativt till kvartalets resultat”, uppger bolagets VD Daniel Johansson.