Arise tror på resultatförbättring

Vindkraftsbolaget Arise redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

”Vi ser fortsatt att det underliggande resultatet för helåret 2019 ska kunna överträffa 2018 års resultat. Detta förväntas i huvudsak drivas av den planerade försäljningen av Skaftåsen”, uppger vd Daniel Johansson i rapporten. 

Omsättningen uppgick till 81 miljoner kronor (55), en ökning med 47 procent mot föregående år. 

Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 103 (76) GWh. Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 475 (522) SEK/MWh, fördelat på el 363 (356) SEK/MWh och elcertifikat 112 (166) SEK/MWh 
Ebitda-resultat blev -232 miljoner kronor (30). 

Detta då försäljningen av bolagets andel i intressebolaget Sirocco genomfördes och medförde en ej kassaflödespåverkande effekt om -272 miljoner kronor på bolagets resultat. Exklusive det steg ebitda till 40 miljoner kronor (30). 

Rörelseresultatet blev -251 miljoner kronor (12), eller 21 miljoner kronor exklusive intressebolag. 

Resultatet före skatt var -287 miljoner kronor (-16), eller -3 miljoner kronor exklusive intressebolag. 

Resultatet efter skatt blev -288 miljoner kronor (-13), eller 0 miljoner kronor exklusive intressebolag. Resultat per aktie hamnade på -8,61 kronor (-0,39).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.