Assa Abloys rörelseresultat högre än väntat

Låsbolaget Assa Abloy redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelsevinsten ökade och var bättre än väntat.
Assa Abloy
Foto: Assa Abloy
Omsättningen sjönk 1,7% till 21 805 miljoner kronor (22 173). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 21 298. Den organiska tillväxten var 4% (-3).

Justerat rörelseresultat utföll på 3 187 miljoner kronor (2 751), väntat var 3 046, med en justerad rörelsemarginal på 14,6% (12,4).

Resultatet före skatt var 3 045 miljoner kronor (2 519).

Resultatet efter skatt blev 2 253 miljoner kronor (1 864), analytikerkonsensus 2 151.

Resultat per aktie hamnade på 2,03 kronor (1,68).

Operativt kassaflöde ökade till 2 636 miljoner kronor (1 206).

Assa Abloy, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 21 805 21 298 2,4% 22 173 -1,7%
Rörelseresultat 3 187 2 751 15,8%
Rörelsemarginal 14,6% 12,4%
Rörelseresultat, justerat 3 187 3 046 4,6% 2 751 15,8%
Rörelsemarginal, justerad 14,6% 14,3% 12,4%
Resultat före skatt 3 045 2 519 20,9%
Nettoresultat 2 253 2 151 4,7% 1 864 20,9%
Resultat per aktie, kronor 2,03 1,68 20,8%

Konsensusdata från Factset