Attana ökar förlusten

Attana redovisar minskande omsättning och ökad förlust under det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen sjönk 50,0 procent till 1,5 miljoner kronor (3,0).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-0,15).

Resultatet före skatt var -2,2 miljoner kronor (-0,28).

Resultatet efter skatt blev -2,2 miljoner kronor (-0,28).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,4 miljoner kronor (-1,7).

Till följd av coronapandemin har Attanas kontraktsforskningslaboratorium i London varit stängt och försäljningen av analysintstrument har uteblivit. På den positiva sidan har bolagets kund Prof- Ali Salanti i Köpenhamn arbetat med att utveckla ett vaccin mot covid-19. Även en kund i Lund har använt Attanas teknik för att utveckla läkemedel mot covid-19.

Attanas vd Teodoar Aastrup uppger att bolaget kommer fokusera på uppföljningsuppdrag med ökade marginaler under hösten. På bolagets intstrumentsida finns tecken på att inköpsprocesserna startar igen, men Aastrup räknar med att några affärer först kommer nästa år.

Attana, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,5 3,0 -50,0%
Rörelseresultat -2,0 -0,15
Resultat före skatt -2,2 -0,28
Nettoresultat -2,2 -0,28
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,4 -1,7