Attendo skrotar utdelningen

Vårdföretaget Attendo redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst och skrotar utdelningen.

Omsättningen steg 8,4 procent till 3 054 miljoner kronor (2 818).

Ebita-resultat blev 139 miljoner kronor (176), med en ebita-marginal på 4,6 procent (6,2).

Justerat ebita-resultat blev 35 miljoner kronor (98).

Rörelseresultatet blev 104 miljoner kronor (140), med en rörelsemarginal på 3,4 procent (5,0).

Resultatet efter skatt blev -40 miljoner kronor (-4).

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-0,02).

Attendo föreslår noll kronor i utdelning (0,60).

“Under kvartalet öppnade vi 479 nya platser i egen regi och totala antalet platser i egen regi uppgick till drygt 16 600 vid utgången av året. I Finland har vi dragit ner kraftigt på etableringstakten men givet de långa ledtiderna i redan pågående projekt kommer öppningstakten vara fortsatt hög under första och andra kvartalet 2020. Vi räknar med att öppna totalt cirka 1 600 platser under 2020. Nettoökningen i totala antalet platser blir dock något lägre då vi selektivt avvecklar enheter som inte bedöms vara långsiktigt attraktiva”, säger Martin Tivéus i vd-ordet.

Attendo-chefen skriver också att turnaround-programmet i Finland dröjer.

“Lönerörelsen är ännu inte avklarad i Finland, varför det råder viss osäkerhet om kostnadsökningar under året. De finansiella effekterna av åtgärdsprogrammet förväntas dröja till andra halvåret 2020, i samband med att öppningstakten av nya enheter sjunker och vi väntas nå en bättre balans mellan nyöppningar och nyförsäljning”.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här