Autoliv minskar rörelseresultatet mer än väntat

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk rörelseresultatet.
Autoliv
Omsättningen sjönk 9,3 procent till 1 847 miljoner dollar (2 037). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 885.

Rörelseresultatet blev 99 miljoner dollar (175), väntat rörelseresultat var 118. Rörelsemarginalen var 5,4 procent (8,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 103 miljoner dollar (206), väntat var 118, med en justerad rörelsemarginal på 5,6 procent (10,1).

Resultatet efter skatt blev 60 miljoner dollar (99), analytikerkonsensus 77.

Resultat per aktie hamnade på 0,68 dollar (1,12). Justerat resultat per aktie blev 0,73 dollar (1,48).

Autoliv, MUSD Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 847 1 885 -2,0% 2 037 -9,3%
Rörelseresultat 99 118 -16,1% 175 -43,4%
Rörelsemarginal 5,4% 6,3% 8,6%
Rörelseresultat, justerat 103 118 -12,7% 206 -50,0%
Rörelsemarginal, justerad 5,6% 6,3% 10,1%
Nettoresultat 60 77 -22,1% 99 -39,4%
Resultat per aktie, USD 0,68 1,12 -39,3%
Resultat per aktie, justerat, USD 0,73 1,48 -50,7%

Konsensusdata från Factset