Avanza kommer tillfälligt att minska utdelningsandelen för 2020

Nätmäklaren Avanza Bank meddelar att bolagets utdelningsandel för 2020 minskas tillfälligt för att stärka bruttosoliditetskvoten, framgår av ett pressmeddelande.
I juni 2021 införs ett krav på bruttosoliditetskvoten på minst 3 procent. Finansinspektionen har härutöver informerat att de inför en bruttosoliditetsvägledning på ytterligare 0,2 till 0,5 procent.

Som tidigare kommunicerats behöver Avanza härutöver en intern buffert för att säkerställa att Avanza Bank Holding i alla marknadslägen har en kvot som överskrider kravet. Som framgick i delårsrapporten för andra kvartalet kan bruttosoliditetskvoten från Avanzas sida förbättras genom ökat primärkapital, vilket uppnås genom en lägre utdelningsandel eller genom att ge ut ytterligare primärkapital (AT1), samt genom att minska balansomslutningen eller åtaganden utanför balansräkningen, skriver bolaget.

Med anledning av Avanzas starka utveckling under året samt rådande pandemi, med stor osäkerhet kring utdelningar, har styrelsen beslutat att Avanzas bruttosoliditetskvot ska stärkas genom upparbetade vinstmedel. Det betyder att Avanza för 2020 tillfälligt kommer att frångå sin utdelningspolicy. Den långsiktiga policyn att dela ut minst 70 procent av vinsten kvarstår, skriver bolaget.

Rapporten för tredje kvartalet kommer i dag, klockan 07.45.