Balco minskar omsättning, vinst och orderingång

Balkongtillverkaren Balco minskar omsättningen, orderingången och resultatet i det tredje kvartalet.
Omsättningen sjönk 11,6% till 258,5 miljoner kronor (292,4).

Bruttovinsten blev 65,5 miljoner kronor (67,4), med en bruttovinstmarginal på 25,3% (23,1).

Rörelseresultatet blev 28,9 miljoner kronor (31,3), med en rörelsemarginal på 11,2% (10,7).

Resultatet efter skatt blev 20,5 miljoner kronor (23,2) och resultatet per aktie 0,95 kronor (1,08).

”Den andra vågen av Covid-19 med ökad smittspridning i de flesta länder och därmed fortsatta eller återinförda restriktioner har påverkat Balcos orderingång negativt i det tredje kvartalet. Vår försäljning fortsätter att drabbas av framflyttade mässor och stämmor, samt svårigheter att få till önskade möten. Intresset för våra produkter är dock oförändrat starkt. Det finns ett uppdämt behov för våra produkter som inte har försvunnit”, skriver VD Kenneth Lundahl i rapporten.

Orderingången landade på 141,9 miljoner kronor (199,3), en minskning med 28,8% mot föregående år. Orderstocken var 1,3 miljarder kronor.

”Möjliga order staplas upp under Q4 och Q1 2021. Den lägre orderingången sedan mars kommer negativt påverka omsättning och resultat kommande kvartal”, skriver Kenneth Lundahl.

Det operativa kassaflödet var 35 miljoner kronor (-1).

”Den andra vågen av covid-19 med ökad smittspridning i de flesta länder och därmed fortsatta eller återinförda restriktioner har förskjutit Balcos orderingång i det tredje kvartalet”, skriver bolaget i rapporten.

Vidare uppger Balco att man utvärderar olika förvärvsmöjligheter och mot bakgrund av detta bekräftar styrelsen sitt tidigare beslut att inte lämna någon utdelning under 2020.

”Kortsiktigt kommer vi påverkas negativt av den lägre orderingången sedan
mars. Långsiktigt ser dock framtiden positiv ut för Balco, trots den fortsatta Corona-spridningen, då till synes inga affärer har gått förlorade. Stor offertstock, stark finansiell ställning, samt spännande utvecklings- och förvärvsmöjligheter ger fortsatta tillväxtmöjligheter på
sikt”, avslutar Balco-chefen.

Balco, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 141,9 199,3 -28,8%
Nettoomsättning 258,5 292,4 -11,6%
Bruttoresultat 65,5 67,4 -2,8%
Bruttoresultatmarginal 25,3% 23,1%
Rörelseresultat 28,9 31,3 -7,7%
Rörelsemarginal 11,2% 10,7%
Nettoresultat 20,5 23,2 -11,6%
Resultat per aktie, kronor 0,95 1,08 -12,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 35 -1