Balder ökade förvaltningsresultatet i första kvartalet

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.
Balders förvaltningsresultat steg under Q1.

Hyresintäkterna steg till 2 507 miljoner kronor (2 118), en ökning med 18,4% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 805 miljoner kronor (1 528), en ökning med 18,1% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 1 521 miljoner kronor (1 228), en ökning med 23,9% mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 20 miljoner kronor (115). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 3 344 miljoner kronor (1 398). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 687 miljoner kronor (299). De totala värdeförändringar var på 4 050 miljoner kronor (1 836).

Resultatet före skatt var 6 972 miljoner kronor (3 315).

Resultatet efter skatt blev 5 875 miljoner kronor (2 896), en ökning med 102,9% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 28,21 kronor (14,29), vilket innebär en ökning med 97,4% mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet steg till 540,24 kronor per aktie (405,27) per den 31 mars.

Efter första kvartalets utgång har Balders finska dotterbolag Sato avyttrat 2 000 lägenheter belägna i sex olika städer i Finland. Avyttringen är ett led i strategin att koncentrera beståndet till Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

Balder, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Hyresintäkter 2 507 2 118 18,4%
Driftöverskott 1 805 1 528 18,1%
Förvaltningsresultat 1 521 1 228 23,9%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat 20 115 -82,6%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat 3 344 1 398 139,2%
Värdeförändringar derivat, totalt 687 299 129,8%
Resultat före skatt 6 972 3 315 110,3%
Nettoresultat 5 875 2 896 102,9%
Resultat per aktie, kronor 28,21 14,29 97,4%
Substansvärde per aktie, kronor 540,24 405,27 33,3%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.