Barometerindikatorn i Sverige ökade för femte månaden i rad

Den svenska barometerindikatorn steg i september för femte månaden i rad. Uppgången drivs på av tillverkningsindustrin, men alla sektorer förutom bygg- och anläggning bidrar till ökningen.
Barometerindikatorn ökade till 94,5 från 87,6 (reviderat från 87,0) föregående månad.

Tillverkningsindustrins förtroende landade på 105,8. Noteringen för månaden innan reviderades till 98,9 från 97,7.

Nivån för tillverkningsindustrin är nästan sex enheter över det historiska genomsnittet. Det är framför allt företagens högre förväntningar på framtida produktion som förklarar uppgången men även synen på nuvarande orderstock bidrar, skriver Konjunkturinstitutet i en kommentar.

Konsumentförtroendet uppgick till 88,3. Föregående månad reviderades till 85,1 från 84,4.

Hushållens konfidensindikator steg även denna månad men pekar trots det på ett fortsatt betydligt svagare stämningsläge än normalt. Hushållen har fått en mer positiv syn på den egna ekonomin samt mer optimistisk syn på utvecklingen av den svenska ekonomin, i synnerhet det kommande året, skriver Konjunkturinstitutet.

Sverige september, 2020 augusti, 2020 Reviderad
Barometerindikator 94,5 87,0 87,6
Tillverkningsindustrins förtroende 105,8 97,7 98,9
Konsumentförtroende 88,3 84,4 85,1