Bättre rörelseresultat än väntat från Holmen – ger extrautdelning

Skogsindustribolaget Holmen redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt positivt och bättre än väntat liksom utdelningen.
Foto: Rolf Andersson/Holmen
Omsättningen steg 1,3% till 4 249 miljoner kronor (4 194). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 213.

Rörelseresultatet blev 595 miljoner kronor (9 357), väntat rörelseresultat var 544. Rörelsemarginalen var 14,0% (223,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 595 miljoner kronor (587), väntat var 544, med en justerad rörelsemarginal på 14,0% (14,0).

Resultatet efter skatt blev 512 miljoner kronor (7 368), analytikerkonsensus 412.

Resultat per aktie hamnade på 3,2 kronor (45,5).

I utdelning föreslås totalt 10,75 kronor (3,50), varav 7,25 i ordinarie samt en extra utdelning om 3,50 kronor. Väntat var 7,00 kronor i utdelning.

Holmen, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 249 4 213 0,9% 4 194 1,3%
Rörelseresultat 595 544 9,4% 9 357 -93,6%
Rörelsemarginal 14,0% 12,9% 223,1%
Rörelseresultat, justerat 595 544 9,4% 587 1,4%
Rörelsemarginal, justerad 14,0% 12,9% 14,0%
Nettoresultat 512 412 24,3% 7 368 -93,1%
Resultat per aktie, kronor 3,2 45,5 -93,0%
Utdelning per aktie, kronor 10,75 7,00 53,6% 3,50 207,1%

Konsensusdata från Factset