Beijer Electronics minskar rörelseresultatet

Beijer Electronics redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade också.
Beijer Electronics operatörspaneler kan hittas på maskiner i många branscher, men ofta i särskilt krävande miljöer. I fabriker, på oljeplattformar och fartyg till exempel.
Omsättningen sjönk 14,3% till 335 miljoner kronor (391). Justerat för förvärv minskade omsättningen med 25%. Omsättningen var oförändrad inom Westermo inräknat förvärven medan den minskade inom Beijer Electronics och Korenix.

Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner kronor (30), med en rörelsemarginal på 1,4% (7,7).

Resultatet påverkades av negativa valutaeffekter till följd av en starkare krona med 8,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner kronor (19), en minskning med 93,7% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (0,65), vilket innebär en minskning med 92,3% mot föregående år.

Orderingången landade på 310 miljoner kronor (405), en minskning med 23,5% mot föregående år. Orderingången minskade för samtliga tre affärsenheter i koncernen jämfört med föregående år.

Bolagets VD Per Samuelsson skriver i en kommentar att effekterna av covid-19 fortsatte att prägla gruppens verksamhet och påverkade koncernens orderingång, omsättning och resultat negativt.

”Vi var tidigt ute med att parera effekterna av covid-19 som i första hand påverkade efterfrågan på marknaden och därmed koncernens försäljningsvolymer. Vi beslutade i mars om ett åtgärdsprogram som sänker omkostnaderna med 25-30 miljoner kronor i år och 40-45 miljoner kronor på årsbasis därefter. Åtgärder vidtogs för att stärka likviditeten”, säger bolagschefen och fortsätter:

”Samtidigt har vi varit måna om att slå vakt om våra selektiva satsningar på produktutveckling och fortsatt hålla en hög nivå på kundaktiviteter.”

Den långsiktiga strategin ligger fast. Pandemin lär också påskynda digitaliseringen och gynna bolaget.

”Vår positiva syn på marknaden på sikt kvarstår och har även förstärkts”, säger Samuelsson.

Beijer Electronics, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 310 405 -23,5%
Nettoomsättning 335 391 -14,3%
Rörelseresultat 4,7 30 -84,3%
Rörelsemarginal 1,4% 7,7%
Nettoresultat 1,2 19 -93,7%
Resultat per aktie, kronor 0,05 0,65 -92,3%